Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

IFS PIA

Nowy standard IFS Product Integrity Assessment

Dnia 18 grudnia 2019 r. oświadczenie woli IFS PIA zostało przekazane przez IFS firmie VION w WTC w Amsterdamie.

Ten kamień milowy reprezentuje aktywny udział LRQA w rozwoju i pilotażu tej nowej normy, czego efektem jest pierwsza ocena IFS PIA, która została przeprowadzona przez LRQA w październiku 2019 r.

Historia

Wraz ze wzrostem globalizacji w sektorze żywności istnieje coraz większa potrzeba kontroli ryzyka oszustwa w łańcuchu dostaw. W celu ujednolicenia różnych podejść sprzedawców detalicznych firma IFS we współpracy z holenderskimi organizacjami supermarketów, Superunie, Jumbo oraz Albert Heijn, przygotowała nową normę w zakresie zarządzania i integralności produktu. Nowa norma – IFS PIA wersja 1 – została opublikowana w kwietniu 2019 r., a wymagania oraz protokół można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej IFS.

Integralność produktu:

Integralność produktu definiuje się jako: „gwarancję, że produkt odpowiada treści komunikatów przesyłanych różnymi kanałami i związanym z tym oczekiwaniom”. Oprócz mierzalnych właściwości produktu obejmuje to również cechy wynikające z deklaracji i obrazów w reklamach.

Na podstawie definicji można wywnioskować, że z jednej strony ma to związek z kontrolą rzeczywistych cech produktu, a z drugiej strony z kontrolą komunikacji dotyczącej produktu, takiej jak etykieta, strona internetowa, specyfikacje produktu i bazy danych. Możemy więc wyróżnić dwa rodzaje zagrożeń związanych z integralnością: zagrożenia dotyczące integralności produktu i zagrożenia dotyczące integralności danych. Te ostatnie oznaczają na przykład, że marketing wchodzi w zakres systemu zarządzania integralnością, który jest nową funkcją.
Norma wymaga wzięcia pod uwagę podczas analizy zagrożeń dotyczących integralności zarówno celowej manipulacji (zwodzenie i oszustwo), jak i nieświadomych odchyleń. Odchylenie może nastąpić nieświadomie np. z powodu niewiedzy, błędów, obliczeń, błędów w pisowni lub niedbałości.

Ocena

Firma IFS postanowiła nie używać tej normy jako normy certyfikacyjnej. Po zakończeniu oceny otrzymywany jest wynik końcowy (Oświadczenie woli), który jest wykorzystywany przez sprzedawców detalicznych do analizy porównawczej dostawców produktów marki własnej. Ocena trwa zwykle 2 dni, z wyłączeniem przygotowania i raportowania.
Firma IFS postanowiła odłączyć ocenę od standardowego audytu bezpieczeństwa żywności. Jest to spowodowane tym, że integralność produktu to temat wymagający odmiennego spojrzenia i podejścia niż bezpieczeństwo żywności.
Firma IFS wykorzystuje mniej więcej te same metody wdrożenia, co w przypadku Kontroli bezpieczeństwa żywności. Firmy mogą złożyć wniosek o ocenę, zgłaszając się do IFS. Firma IFS korzysta z usług wybranych organów certyfikujących i wykwalifikowanych audytorów. W Holandii i Belgii są to LRQA i Vinçotte ISACert. Raportowanie i fakturowanie odbywa się za pośrednictwem organizacji IFS.

Oczekiwania

W związku z takim rozwojem sytuacji firma IFS przyłączyła się do inicjatyw w zakresie holenderskiego handlu detalicznego. Nowa norma i nowa metoda pracy jest więc wdrażana najpierw w Holandii w 2020 roku. Oczekuje się, że holenderscy sprzedawcy detaliczni będą chcieli, aby dostawcy narażonych produktów zostali poddani ocenie IFS PIA.
Dodatkowo oczekuje się, że ta norma zastąpi normę CBL Chain of Custody (Łańcuch nadzoru) dla programu Pig of Tomorrow.
Niemieccy sprzedawcy detaliczni również są zainteresowani tą normą, a pierwsze audyty pilotażowe we Francji są planowane na początek 2020 roku.

Więcej informacji: proszę wysłać wiadomość na adres dariusz.antonczyk@lr.org

 

Zdjęcie (od lewej do prawej): Hugo Pol (Kierownik ds. kontroli jakości Grupy), Thomas Zwiers (konsultant/szkoleniowiec LRQA), Stephan Tromp (Dyrektor IFS), Bert Urlings (Dyrektor ds. kontroli jakości i spraw publicznych VION), Julia Füllenbach (Techniczny kierownik projektu IFS)

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?