Skip content

Recall/Incident meldingsformulier.

Incidenten en Recalls/Withdrawals (terugroepacties), kunt u via onze website melden. Voor een aantal certificatienormen is het verplicht om te melden wanneer uw organisatie een Product Recall/Withdrawal uitvoert.

Recall/Incident meldingsformulier.

+3233752970

Neem contact op

Wat is een incident?

Incidenten (in sommige normen ook wel omschreven als ‘Serious Events’) zijn omstandigheden die impact hebben op uw voedselveiligheid managementsysteem en/of de integriteit van uw certificering. Hierbij kunt u denken aan bedreigingen voor de voedselveiligheid als gevolg van natuurlijke of door mens veroorzaakte rampen (bijv. oorlog, staking, terrorisme, misdaad, overstroming, brand, aardbeving, kwaadwillig hacken van computers, pandemie, enz.). Onder incidenten vallen ook juridische procedures, strafrechtelijke vervolgingen, issues met lokale (voedselveiligheid) autoriteiten, enz.

In al dit soort gevallen dient u melding te maken via onze website via onderstaande link.

Let op: de meeste normen stellen een termijn vast waarbinnen u melding moet maken (bijv. binnen 24 uur of binnen 3 kalender dagen vanaf de detectie van het incident). Kijk daarom goed naar de normeisen van uw certificering of neem contact op met uw auditor.

Wat is een Product Recall/Withdrawal?

Een Product Recall/Withdrawal is het terugroepen van producten van uw organisatie. Een dergelijke actie wordt uitgevoerd omdat er bijvoorbeeld een onveilige situatie is ontstaan bij gebruik van uw producten.

Product Recall: alle maatregelen die gericht zijn op het terugroepen van ongeschikte producten van klanten die beschikbaar zijn voor consumenten (eindgebruikers).

Product Withdrawal: alle maatregelen die gericht zijn op het terugroepen van producten die niet aan de specificaties voldoen of ongeschikte producten van klanten, maar die niet beschikbaar zijn voor de consumenten (eindgebruikers).

Waarom en wanneer moet een Recall/Withdrawal worden gemeld bij LRQA?

Voor gecertificeerde bedrijven in de levensmiddelenbranche is het, volgens verschillende certificatie normen, verplicht om een product recall te melden bij de Certificerende Instelling als deze gerelateerd is aan gevaarlijke producten aan consumenten. Voor de norm IFS is dit ook een vereiste ingeval van een product withdrawal. Ook in andere branches kan het verplicht of wenselijk zijn om een Product Recall te melden bij uw CI (LRQA). Meld uw Product Recall zo snel mogelijk, rekening houdend met de eisen uit de norm en de overheidsinstanties. De wettelijke meldingsplicht aan de overheidsinstanties die u als bedrijf heeft, komt hiermee niet te vervallen. Indien het een Recall van producten/product withdrawal betreft moeten verdere schakels in de keten door u worden geïnformeerd.

Wat zal LRQA doen met uw Incident/Recall melding?

Op basis van de melding zal door LRQA worden bepaald of het noodzakelijk is om een aanvullende afspraak met u te maken voor een opvolgingsaudit. Er dient nagegaan te worden in hoeverre de recall het gevolg is van een niet of onvolledig functioneren van het gecertificeerde managementsysteem. Tevens wil LRQA vaststellen of de recall is uitgevoerd op basis van uw eigen procedures en systematiek(en) en de door u genomen maatregelen op effectieve wijze zijn doorgevoerd.

Incidenten die een impact hebben op de voedselveiligheid zullen per case worden behandeld en waar noodzakelijk worden opgevolgd middels een opvolgingsaudit.

Klik hier om naar het recall/incident meldingsformulier te gaan.

Dit formulier wordt internationaal opgepakt, gelieve daarom dit in het Engels in te vullen. Dank u wel!