Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Formularz powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku lub z obrotu.

Formularz powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku lub z obrotu.

Aby zgłosić wycofanie produktu z rynku lub z obrotu można skorzystać z naszej strony internetowej.

Formularz powiadomienia o Incydentach oraz wycofaniu produktu z rynku lub z obrotu

Aby zgłosić incydenty oraz wycofania produktu z rynku lub z obrotu należy skorzystać z naszej strony internetowej. Wiele standardów certyfikacji zobowiązuje organizację do powiadomienia jednostki certyfikującej w przypadku przeprowadzania wycofania produktu z rynku lub z obrotu oraz incydentów.

Czym jest incydent?

Incydenty (nazywane również w niektórych standardach „poważnymi zdarzeniami”) są to okoliczności, które mają wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności i/lub integralność certyfikacji. Obejmują one zagrożenia bezpieczeństwa żywności spowodowane klęską żywiołową lub katastrofą spowodowanymi przez człowieka (np. wojna, strajk, terroryzm, przestępstwo, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, złośliwe włamanie do komputerów, pandemia itp.). Incydenty obejmują również postępowania sądowe, postępowania karne, istotne problemy z władzami lokalnymi (np. kara wymierzona przez nadzór urzędowy ds. bezpieczeństwa żywności) itp.

We wszystkich takich przypadkach należy zgłosić się za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z poniższego linku.

Należy pamiętać, że większość standardów określa termin, w którym należy zgłosić (np. w ciągu 24 godzin lub w ciągu 3 dni kalendarzowych od wykrycia incydentu). Dlatego dobrze przyjrzyj się wymaganiom standardu swojej certyfikacji lub skontaktuj się z audytorem.

Czym jest wycofanie produktu z rynku lub z obrotu?

Wycofaniem produktu z rynku lub z obrotu jest to działanie wykonywane przez Twoją organizację, ponieważ, na przykład mogą zaistnieć niebezpieczne sytuacje przy użyciu danych produktów.

Wycofanie produktu z rynku: wszelkie działania mające na celu doprowadzenie do zwrotu niebezpiecznego produktu, który został już dostarczony lub udostępniony konsumentom przez producenta lub dystrybutora.

Wycofanie produktu z obrotu: wszelkie środki mające na celu zapobieganie dystrybucji, wystawianiu i oferowaniu produktu niezgodnego ze specyfikacją i/lub produktu, który może być niebezpieczny dla konsumenta.

Dlaczego i kiedy zgłosić Wycofanie produktu z rynku lub z obrotu do LRQA?

W przypadku certyfikowanych firm z branży spożywczej, zgodnie z różnymi standardami certyfikacji, obowiązkowe jest zgłoszenie do Jednostki Certyfikującej wycofania produktu, jeśli dotyczy on produktów niebezpiecznych dla konsumentów. W przypadku standardu IFS jest to również wymóg w przypadku wycofania produktu z nakazu (lokalnego) organu nadzorującego. W innych branżach może być również obowiązkowe lub pożądane zgłoszenie wycofania produktu do LRQA. Zgłoś wycofanie produktu tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę wymagania standardu oraz nadzoru urzędowego. Nie eliminuje to prawnego obowiązku zgłaszania lokalnym władzom, którym podlegasz jako firma. Jeśli chodzi o wycofanie produktów z rynku/z obortu, kolejne ogniwa w łańcuchu muszą zostać przez Ciebie poinformowane.

Co LRQA zrobi po otrzymaniu Twojego zgłoszenia Incydentu lub wycofania produktu?

Na podstawie zgłoszenia, LRQA rozważy, czy konieczne jest dokonanie dodatkowej wizyty w celu przprowadzenia audytu kontrolnego. Należy zbadać zasieg, w jakim wycofanie jest wynikiem niefunkcjonującego lub nieefektywnego funkcjonowania certyfikowanego systemu zarządzania. LRQA chce również ustalić, czy wycofanie zostało przeprowadzone na podstawie Twoich własnych procedur i systemów, a podjęte przez organizację środki zostały skutecznie wdrożone.

Incydenty, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności, będą rozpatrywane indywidualnie i, w razie potrzeby, monitorowane w drodze dodatkowego audytu weryfikującego.

Kliknij tutaj, aby przejść do formularza zgłoszeniowego.

Możesz użyć poniższego formularza do wycofania. Ten formularz jest odbierany na całym świecie, więc proszę wypełnić go w języku angielskim. Dziękuję

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?