Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 13485 Услуги по сертифициране

Получете увереност благодарение на сертификат ISO 13485

Услугите за сертифициране по ISO 13485 с LRQA подкрепят нашите клиенти по пътя към постигане на съответствие на местно и международно равнище. Работим в тясно сътрудничество с производителите, за да определим оптималния сертификационен процес и дали друг вид оценяване може да бъде приложимо предвид регионалните нормативни изисквания

Научете повече за тази услуга

Анализ на пропуските

Анализът на пропуските по ISO 13485 на LRQA представлява услуга, ръководена от оценителя, която отчита готовността на клиента за внедряване на стандарта, помагайки му да разбере как съществуващата система е насочена или трябва да бъде насочена към актуализациите, въведени от ISO 13485:2016.

Сертифициране и оценяване

Основната цел на сертификационния процес по ISO 13485 е да се гарантира, че медицинските изделия винаги отговарят на изискванията на клиентите и на приложимите норми.

Оценителите на LRQA са специализирани в областта на съответствието на медицински изделия и използват одитите по ISO 13485 за опростяване на процесите по оценяване и окончателно сертифициране. Нашият експертен опит отразява нуждите на вашата организация чрез индивидуален подход, предоставящ цялостна оценка, отчитаща както местните, така и международните изисквания.

Интегрирано оценяване

Ако вашата организация разполага с повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, непрекъсваемост на бизнеса и информационна сигурност, можете да се възползвате от нашите интегрирани програми за оценка и надзор, спестявайки време и средства, като в същото време намалите до минимална степен дублирането на усилията.

Услуги по осигуряване

Нека рационализирането на вашата организация не приключи със сертифициране по ISO 13485. LRQA предлага услуги по сертифициране, валидиране и проверка на съответствието при спазване на всички водещи международни стандарти, обхващащи здраве и безопасност при работа, околна среда, устойчивост, управление на енергията, кибер сигурност и др.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?