Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 14064 Klimagass

Skap troverdighet med verifisering av karbonutslipp.

ISO 14064 klimagassvalidering og -verifisering hjelper virksomheter med å vise at de tar klimaendringer og bærekraft på alvor.

Oversikt

Et stadig større antall virksomheter ønsker frivillig overvåkning og rapportering av klimagassutslipp og bedre administrasjon av sitt karbonavtrykk. ISO 14064 legger til rette et rammeverk for klimaregnskap og verifisering for organisasjoner som vil kvantifisere og redusere sine klimagassutslipp.

Standarden består av tre deler med forskjellige formål:

  • Del 1 – Spesifiserer prinsipper og krav på organisasjonsnivå for kvantifisering og rapportering av klimagassutslipp og bortføring. Den dekker utforming, utvikling, administrasjon, rapportering og verifisering av klimaregnskapet i en virksomhet.
  • Del 2 – Støtter flere typer klimagassprosjekter, og tar derfor hensyn til emisjonsrettigheter, innovative teknologiprosjekter og interne prosjekt. Den andre delen spesifiserer prinsipper og krav, og gir veiledning på prosjektnivå for kvantifisering, overvåking og rapportering av aktiviteter som fører til reduserte klimagassutslipp eller bedre fjerning. Den dekker planlegging av klimagassprosjekter; identifisering og prioritering av klimagasskilder, tanker og reservoarer som er relevante for prosjektet og basisscenarioet; overvåkning, kvantifisering, dokumentasjon og rapportering av klimagassprosjektresultater; og datakvalitetsstyring.
  • Del 3 – spesifiserer prinsipper og krav, og gir veiledning for utføring eller administrasjon av validering og/eller verifisering av klimagasserklæringer. Den kan brukes for kvantifisering, overvåking og rapportering av organisasjonsprosjekter eller klimagassprosjekter.

For å gjøre standarden så fremtidsrettet som mulig arbeider den tekniske ISO/TC 207/SC7-gruppen tett sammen med viktige organer som Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), World Resources Institute (WRI), The Gold Standard Foundation og andre viktige aktører.

Fordeler ved ISO 14064

Integritet i ytre presentasjon

Verifisering i henhold til ISO 14064-1 og ISO 14064-2 bekrefter påliteligheten i foretakets systemer og prosesser når det gjelder klimagassregnskap, erklæringer og rapporter i henhold til ISO 14064-standarden; og at de er uten feil, mangler eller uriktige opplysninger.

Nå målene

Validering i henhold til ISO 14064-2 viser integriteten i prosjektgrunnlaget, utviklingsplanen og utgangsverdiene for å sikre at planlagte klimagassreduksjoner gjennomføres.

Validering av suksess

Verifisering i henhold til ISO 14064-1 gir et troverdig bevis for foretakets klimaerklæringer. Validering av klimagassprosjekter i henhold til ISO 14064-2 gir tryggheten om at klimagassprosjektet, dersom det gjennomføres etter planen, vil bidra til å oppnå de planlagte utslippsreduksjonene. Verifisering av foretakets klimagassprosjekter viser interessentene mengden utslippsreduksjoner som er oppnådd innenfor en spesifisert periode.

Trenger du hjelp med ISO 14064?

LRQA var et av de første verifiseringsorganene som ble akkreditert for ISO 14064, slik at vi kunne levere akkreditert verifisering av hele omfanget av ISO 14064 del 1 for alle slags foretak i alle bransjer.

Våre  validerings- og verifiseringstjenester for ISO 14064 er utviklet for å hjelpe virksomheter med å utvikle pålitelige, reproduserbare mekanismer for kvantifisering, overvåkning og rapportering av klimagassutslipp på organisasjons- eller prosjektnivå.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Teknisk ekspertise

LRQA er i toppsjiktet for ISO 14064 GHG-validering og verifisering i en rekke sektorer og systemer over hele verden. Det gir oss et optimalt utgangspunkt for å dele vår erfaring og ekspertise med kunder slik at de kan oppnå en troverdig tredjeparts verifisering av sine erklæringer.

Uovertruffen erfaring

LRQA har inngående erfaring med validering og verifisering av frivillige mekanismer som ISO 14064 og Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme, samt reguleringssystemer på nasjonalt nivå med Storbritannias emisjonshandelssystem, på regionalt nivå med EUs emisjonshandelssystem og på internasjonalt nivå med UNFCCC ren utviklingsmekanisme (Clean Development Mechanism, CDM) og felles gjennomføring.

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?