Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 50001

ISO 50001 Μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • έχετε ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή σε άλλο κλάδο και θέλετε να επεκτείνετε τις ικανότητες επιθεώρησής σας με το να συμπεριλάβετε συστήματα διαχείρισης ενέργειας και το ISO 50001.

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας
 • τη συσχέτιση μεταξύ της διεργασίας επιθεώρησης στη διαχείριση χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας
 • τους βασικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να ελέγξετε τις απαιτήσεις του ISO 50001
 • να αναλύσετε τις ρήτρες του ISO 50001 και να προτείνετε παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που θα δείχνουν τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις
 • να αξιολογήσετε το οργανωτικό πλαίσιο, τον προγραμματισμό του EnMS, την πολιτική ποιότητας και τους στόχους
 • πώς να επιθεωρείτε τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ειδικών στόχων και ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών
 • να προετοιμαστείτε διεξοδικά για επιθεώρηση και να δημιουργήσετε λίστες ελέγχου που βασίζονται στη διαδικασία
 • να αναγνωρίζετε τις περιβαλλοντικές πλευρές
 • να εφαρμόσετε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές σας για τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αναφορά ελέγχων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • πώς να αξιολογήσετε αντικειμενικά στοιχεία και να εντοπίσετε σωστά τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 50001
 • να αναφέρετε τα ευρήματα με ακρίβεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 50001, να γράφετε και να βαθμολογείτε αναφορές μη συμμόρφωσης και να αξιολογείτε προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες
 • πώς να συσχετίσετε τα ευρήματα του ελέγχου σας με την πολιτική ενέργειας και τους στόχους του οργανισμού και να παρουσιάσετε τη συνολική αξιολόγησή σας στην ανώτατη διοίκηση

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πενθήμερο σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή ή ενός ισοδύναμου σεμιναρίου. Εάν δεν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να παρακολουθήσετε το πενθήμερο σεμινάριο EMS Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Δείτε τα σεμινάρια Μετατροπής Επικεφαλής Επιθεωρητών
 • Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Προσαρμοσμένος

Συνεργαστείτε με τους ειδικούς εκπαίδευσης για να αναπτύξετε ένα σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για τις δικές σας απαιτήσεις.  

Διάρκεια…

 • Τρεις ημέρες (Τηλεδιάσκεψη). Η εξέταση πραγματοποιείται σε ξεχωριστή ημέρα (4η ημέρα). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 10 λεπτά.
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;