Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

ISO 27001 Εσωτερικός Επιθεωρητής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€415


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

2 μέρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • πρέπει να διεξάγετε εσωτερικές επιθεωρήσεις στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του οργανισμού σας 
 • είστε ήδη έμπειρος επιθεωρητής και θέλετε να διευρύνετε το ρόλο σας και στην ασφάλεια πληροφοριών 
 • εξειδικεύεστε στην Ασφάλεια Πληροφοριών και θέλετε να επεκτείνετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας και στις εσωτερικές επιθεωρήσεις

Θα μάθετε...

 • το σκοπό, τη δομή και το περιεχόμενο του ISO/IEC 27001
 • τη συνεισφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων στην αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • πώς να θεσπίσετε μία αποτελεσματική εσωτερική επιθεώρηση που να συμμορφώνεται με το ISO/IEC 27001
 • το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή Ασφάλειας Πληροφοριών
 • πώς να προγραμματίζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων
 • πώς να επαληθεύετε ότι η ισχύουσα πρακτική στον οργανισμό σας συνάδει με τις καθορισμένες απαιτήσεις
 • ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
 • πώς να καταγράφετε με ακρίβεια τα ευρήματα
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών

Θα χρειαστεί...

 • δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε εσωτερικές επιθεωρήσεις 
 • να είστε εξοικειωμένοι με τους τύπους δεδομένων που διατηρούνται από τον οργανισμό σας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών
 • βασική κατανόηση της δομής συστημάτων διαχείρισης 
 • προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 27001 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR.

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο…

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO/IEC 27001:2013 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€415


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

2 μέρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;