Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Αναπτύξτε τις ικανότητές σας στις επιθεωρήσεις

Καταγραφή Αναφορών Ελέγχου.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε οι εκθέσεις αναφοράς να είναι επαγγελματικές και να κάνουν τη διαφορά,
 • θέλετε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας ως μέρος της συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξής σας.

Θα μάθετε...

 • πώς να κρατήσετε τους αναγνώστες σας,
 • τεχνικές και ιδέες για σαφή γραφή,
 • πώς να προσδιορίσετε την αιτία και τον αντίκτυπο μιας μη συμμόρφωσης.
 • να αναφέρετε μη συμμορφώσεις ως ελαττώματα του συστήματος,
 • τον τρόπο που θα επικοινωνηθούν τα ευρήματα ενός ελέγχου με τις κατάλληλες επιπτώσεις,
 • πώς να γράφετε φιλικές προς τον χρήστη αναφορές ελέγχου που θα είναι σαφείς, ακριβείς και συνοπτικές.

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή και στην αναφορά ελέγχων.
 • Ιδανικά, να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς σεμινάριο επιθεωρητή ή επικεφαλής επιθεωρητή.

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας).
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LR.

Διάρκεια…

Μία ημέρα.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα με την επιπρόσθετη επιλογή:

 • Υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός υποδείγματος για τις εκθέσεις αναφοράς σας, και εκπαίδευση και καθοδήγηση στους επιθεωρητές σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης του υποδείγματος.
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;