Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

REMOTE INSPECTION AND VERIFICATION SERVICES

Inspection services delivered remotely.

Demonstrate your commitment to continual improvement.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

What is remote inspection?

Remote inspection of your equipment and assets offers a safer, faster solution, particularly in hazardous or hard to access environments, with no compromise on outcomes.

Our expert teams can apply the right remote inspection tools and technologies including our dedicated LRQA Remote app, at the right time, to deliver robust results and real-time insight.
Our flexible, efficient and effective remote inspections comply with relevant accreditation bodies’ requirements, giving you full confidence in our ability to provide expert guidance and support.

Contact us today to find out more about our remote inspection services.

The remote inspection program is working very well for Continental Disc allowing us to be more flexible.

Darren Heyka

Quality Manager, Continental Disc Corporation

Why choose LRQA?

Strategic vision

Our technical know-how, sector expertise and innovative, forward-thinking approach will help you meet the challenges of today – and become a safer, more secure, and sustainable organisation tomorrow.

Technical expertise

Our people are sector experts. They bring with them a clear understanding of your specific challenges, standards and requirements – then deploy deep knowledge of inspection, certification, assurance, cybersecurity and training to help you meet them.

Global Capability

Operating in more than 120 countries, recognised by over 50 accreditation bodies worldwide, and covering almost every sector, we can help you reduce risk, drive improvement and build credibility with stakeholders around the globe.

Effective Partnership

Every business is unique. That’s why our experts work with you, to fully understand your needs and goals, and work out how we can best support them.

Fresh perspective

We have led the way in shaping our industry and continue to take every opportunity to collaborate with clients and pioneer new ideas, services and innovation.

 

Interested in remote inspection services?

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;