Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Πιστοποίηση προϊόντων

LRQA: Παγκόσμια αξιοπιστία

Είναι δουλειά μας να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε το μέλλον, αντί να το αφήσουμε να σας διαμορφώσει.

Περισσότερες πληροφορίες

Μιά αξιόπιστη εταιρεία, εστιασμένη στο μέλλον σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες μεγάλου εύρους από χορήγηση σήμανσης CE έως την έγκριση συγκεκριμένου τύπου προϊόντος, πιστοποιώντας ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της LRQA.

Έχουμε τελειοποιήσει τις διαδικασίες που ακολουθούμε γεγονός που συμβάλλει στην αυστηροποίηση της πιστοποίησης που προσφέρουμε και προσδίδει όχι μόνο ακεραιότητα, αλλά και αξία για την επιχείρησή σας.

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;