Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Pressure Equipment Directive (Richtlijn Drukapparatuur) 2014/68/EU

Wij helpen u bij de CE markering van uw drukapparatuur.

Vertrouw op de ruim twintig jaar ervaring, die wij met de PED hebben.

Overzicht PED

 

Producenten van drukapparatuur die in de meeste Europese landen (de Europese Economische Ruimte) worden verkocht, dienen ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de eisen van de Pressure Equipment Directive (PED 2014/68/EU).

De PED keuring definieert essentiële eisen voor drukapparatuur en samenstellingen. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de hoeveelheid druk, vloeistof of gas die de apparatuur moet kunnen bevatten. De PED schrijft de fabrikanten niet voor hoe ze aan deze eisen moeten voldoen. Daardoor krijgen ze de ruimte om met verschillende productiestandaarden aan de eisen te voldoen.

Alle apparatuur waarvoor de PED keuring geldt, valt in één of meer risicocategorieën. Nadat is vastgesteld welke categorie voor uw apparatuur geldt, moet deze voldoen aan één of meer conformiteitsbeoordelingsmodules die het niveau van kwaliteitsborging en bemoeienis van derden bepalen, onder meer:

  • productinspectie, testen en certificering
  • goedkeuring van materiaal
  • ontwerponderzoek
  • type onderzoek
  • goedkeuring kwaliteitssysteem
  • goedkeuring meewerkend personeel en procedures.
  • goedkeuring van de kwalificaties van het NDT personeel

De huidige versie van de PED is 2014/68/EU, die op 19 juli 2016 van kracht werd. Daarvoor was PED versie 97/23/EG van toepassing. Meer informatie (Engels) over deze wijzigingen is hier te vinden.


Wat zijn de voordelen van PED?


Verbeterde veiligheid

De CE-markering op uw drukapparatuur geeft aan dat de producten die u vervaardigt, zijn gekeurd en voldoen aan de EU-veiligheidsvoorschriften. Het is ook een belangrijke indicator dat uw producten veilig zijn en voldoen aan de EU-wetgeving.

Inzet voor kwaliteit

De PED-certificering toont aan dat uw organisatie zich inzet om de hoogste normen te handhaven, waardoor uw klanten vertrouwen krijgen in de kwaliteit van uw producten.

Toegang tot de EU-markt

Met PED-certificering kunt u zonder beperkingen handel drijven op de Europese markt. CE-gemarkeerde producten voldoen aan de Europese gezondheids-, veiligheids- en milieunormen, en kunnen daarom in de European Economic Area worden verkocht.

Hulp nodig met PED?

De PED voorziet in drie routes naar conformiteit, afhankelijk van zowel de apparatuur als de keuze van de producent:

  • Zelf-certificering
  • Onderzoek door derden
  • Inspectie door derden en certificering van het kwaliteitsmanagement

Externe partijen moeten geregistreerde Notified Bodies (NoBos) zijn, goedgekeurd door een accreditatie-instantie. LRQA had als eerste NoBo een accreditatie voor de PED.*

Als mondiale NoBo helpen wij ondernemingen over de hele wereld bij het verwerven van PED certificering. De koppeling aan onze kennis van de ASME Boiler en Pressure Vessel Code maakt ons bij uitstek geschikt om grote en kleine organisaties te begeleiden bij hun activiteiten op het gebied van PED.

Waarom zou u met ons samenwerken?


Wereldwijd erkend en geaccrediteerd

Kiest u voor LRQA, dan gaat u samenwerken met een organisatie die, gezien haar lange historie op dit terrein, uitstekend in staat is uw apparatuur te toetsen aan de eisen van de PED. LRQA is door de Nederlandse overheid aangewezen als een EU-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI, voorheen NoBo) en daarmee is LRQA bevoegd om PED diensten uit te voeren.

Technische expertise

De technische experts van LRQA verschaffen u vanuit hun eigen ervaring inzicht in de eisen van de PED en de logica erachter. Wij selecteren onze controleurs op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise: zij weten precies op welke problemen u stuit bij de productie. In overleg wordt gekeken welke module het meest geschikt is, rekening houdend met het soort drukapparatuur, het productie-volume en uw eigen kwaliteitssysteem.

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat. Aan de hand van een in de branche toonaangevende methodiek helpen onze ontwerpbeoordelingsingenieurs, inspectiemedewerkers en kwaliteitsauditoren u tijdens de voorbereiding op de certificering en het uitvoeren van apparatuurbeoordelingen. Ook trainen zij personeel en stakeholders over de PED.

Meer weten over deze dienst?

Blijf op de hoogte!

Connect with LRQA.

Blijf op de hoogte.

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, handleidingen en webinars over productiecodes, normen en regelgeving.

Schrijf u hier in.