Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ BΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υπηρεσίες πιστοποίησης και επαλήθευσης.

 

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, την παγκόσμια εμβέλεια και τη βαθιά γνώση του κάθε τομέα, οι υπηρεσίες μας επικύρωσης, επαλήθευσης, πιστοποίησης και διασφάλισης επωνυμίας μπορούν να βοηθήσουν στην απόδειξη της δέσμευσης σε κάθε διάσταση που θέτουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs). Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών, ενισχύει την απόδοση, εμπνέει τους εργαζόμενούς σας και προστατεύει τον πλανήτη.

Υπηρεσίες πιστοποίησης

 
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;