Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις του Δικτύου Συμβούλων της LRQA

Περισσότερες πληροφορίες

Λογότυπο κατάσταση Εγγεγραμμένου Συμβούλου

Το λογότυπο Εγγεγραμμένου Συμβούλου δεν χρησιμοποιείται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον σύμβουλο για να υπονοηθεί ότι είναι πιστοποιημένος ή/και προτεινόμενος από την LRQA. Αυτό το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τον σύμβουλο για όσο παραμένει μέλος του Δικτύου Συμβούλων της LRQA.

Παραπομπή στοιχείων επικοινωνίας 

Ανάλογα με την ειδικότητα, την εμπειρία στον τομέα και την τοποθεσία.
Υποβάλλοντας αίτηση για να γίνετε μέλος του Δικτύου Συμβούλων της LRQA, αποδέχεστε η LRQA να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε οργανισμούς που αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη για το σύστημα διαχείρισής τους, καθώς και να αντιστοιχίσει τα κριτήριά σας όσον αφορά την εμπειρία στον τομέα και τα πρότυπα.

Πρόσβαση σε οφέλη

Για να επωφεληθείτε από τα οφέλη μέλους, θα πρέπει να αναφέρετε σε εμάς τουλάχιστον έξι οργανισμούς στη διάρκεια ενός χρόνου.

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας

Είναι ευθύνη του συμβούλου να μας βοηθήσει να διατηρούμε ακριβή αρχεία ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;