Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

AS9100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βελτιώστε τις επιχειρηματικές σχέσεις σας.

Με την πιστοποίηση AS9100, οι εργασιακές σχέσεις πελατών-προμηθευτών βελτιώνονται με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, ενώ οι πελάτες μπορούν να συμμετάσχουν στο OASIS – το Online σύστημα πληροφοριών για προμηθευτές της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Στην LRQA, είμαστε υπερήφανοι που κατέχουμε ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης σε ολόκληρη την αεροδιαστημική βιομηχανία με το διεθνές σχήμα πιστοποίησης κατά IAQG, το AS9104-001.

Διαγνωστική Επιθεώρηση (gap analysis)

Η διαγνωστική επιθεώρηση της LRQA αξιολογεί το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του οργανισμού σας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις του AS9100, ώστε να εκτιμήσει την ετοιμότητά σας για αξιολόγηση, εντοπίζοντας κρίσιμες, υψηλού κινδύνου ή ευάλωτες περιοχές του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης.

Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται έκθεση που περιλαμβάνει συστάσεις για βελτιώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του AS9100, ώστε να προετοιμαστείτε για την πιστοποίηση.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Οι αξιολογήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το AS9104-001, το διεθνές σχήμα πιστοποίησης κατά IAQG, το οποίο αφορά προϊόντα και υπηρεσίες αεροδιαστημικής. Η διάρκεια της αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από τη δομή της πιστοποίησης, τον αριθμό των εργαζομένων και την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης.

Οι εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι επιθεωρητές της LRQA έχουν πιστοποιηθεί από την αεροδιαστημική βιομηχανία και είναι καταχωρισμένοι στη βάση δεδομένων του OASIS του IAQG. Εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης που βασίζονται στο πρότυπο AS9101F, και καταρτίζουν εκθέσεις που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων IAQG του OASIS.

Αυτή η online βάση δεδομένων περιλαμβάνει τους οργανισμούς που είναι πιστοποιημένοι και καταχωρισμένοι σύμφωνα με τους κανόνες του IAQG, και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την αεροδιαστημική, σειρά AS9100.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η LRQA παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης, επικύρωσης και επαλήθευσης για όλα τα κορυφαία πρότυπα και σχήματα παγκοσμίως που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;