Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

ISO 14064-validering og -verificering

Få troværdighed gennem en verificering i CO2-aftryk.

EN ISO 14064-validering og -verificering hjælper organisation med at dokumenteres deres klimaændrings- og bæredygtighedsarbejde.

Oversigt

Et voksende antal organisationer ønsker frivilligt til at overvåge og rapportere deres drivhusgasemissioner og få bedre styr på deres CO2-aftryk. ISO 14064 leverer et regelsæt for opgørelse og verificering af drivhusgasser for organisationer, der søger at kvantificere og reducere deres udledning af drivhusgasser.

Den udstedes i tre dele, hver med en unik hensigt:

  • Del 1 – specificerer principper og krav på organisationsniveau til kvantificering og rapportering af udledning eller fjernelse af drivhusgasser. Den dækker design, udvikling, ledelse, rapportering og verifikation af en organisations opgørelse over drivhusgasser.
  • Del 2 – understøtter flere forskellige projekttyper i forbindelse med drivhusgasser, så skal på relevant vis håndtere udslipskompensationskreditter og innovative teknologiprojekter samt interne projekter. Den anden del indeholder principper og krav og vejleder på projektniveau om kvantificering, overvågning og rapportering om aktiviteter, der har til formål at sikre reduktion eller fjernelse af drivhusgasser. Den dækker projektplanlægning i forbindelse med drivhusgasser samt identificering og udvælgelse af kilder, områder og reservoirer til drivhusgasser, der er relevante for projekt- og basisscenarier, overvågning, kvantificering, dokumentering og rapportering af projektperformance i forhold til drivhusgasser og styring af datakvaliteten.
  • Del 3 – specificerer principper og krav og vejleder dem, der udfører eller håndterer validering og/eller verificering af påstande om drivhusgasser. Den kan anvendes til organisatorisk eller projektkvantificering, overvågning og rapportering.

For at fremtidssikre standarden i videst muligt omfang fortsætter den tekniske gruppe, der arbejder med ISO/TC 207/SC7, at arbejde tæt sammen med centrale organer såsom Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), World Resources Institute (WRI), The Gold Standard Foundation og andre vigtige parter.

Fordele ved ISO 14064

Demonstrer integritet

Verificering i henhold til ISO 140064-1 og ISO 14064-2 fremhæver vores systemers og processers præcision i at dokumentere, at dine fortegnelser, udsagn og rapporter om drivhusgasser er i overensstemmelse med ISO 14064-standarden og er fri for fejl, udeladelser eller fejlinformation.

Ram målet

Validering i henhold til ISO 14064-2 etablerer integriteten af dit projektgrundlag, designplan og understøttende forudsætninger, der sikrer, at du realiserer dine projekterede reduktioner af drivhusgasser.

Valider succes

Verificering i henhold til ISO 14064-1 giver den nødvendige garanti for dine erklæringer om CO2-udledning. Validering af projekter relateret til drivhusgasser i henhold til ISO 14064-2 giver tillid til, at sådanne projekter, hvis de implementeres som planlagt, hjælper med at nå de forventede reduktioner. Verificering af dine drivhusgasrelaterede projekter giver dine interessenter en garanti for mængden af den opnåede emissionsreduktion i et bestemt tidsrum.

Brug for hjælp til ISO 14064?

LRQA var en af de første kontrolorganer, der blev akkrediteret i henhold til ISO 14064, hvilket giver os mulighed for at levere akkrediteret verificering i overensstemmelse med den komplette ISO 14064, del 1, til alle organisationer inden for enhver branche.

Vores ISO 14064 -validerings- og verificeringstjenester er designet til at hjælpe dig med at udvikle robuste, reproducerbare mekanismer til kvantificering, tilsyn og rapportering af dine drivhusgasemissioner, både på organisations- og projektniveau.

Hvorfor samarbejde med os?

Teknisk ekspertise

LRQA er længst fremme inden for ISO 14064 GHG-validering og -verificering på tværs af en række brancher og projekter over hele verden. Det giver os det bedste udgangspunkt, hvorfra vi kan dele vores erfaring og ekspertise med kunder, så de kan opnå en troværdig tredjepartsverificering af deres erklæringer.

Erfaring uden sidestykke

LRQA har dybdegående erfaring med validering og verificering inden for frivillige ordninger, som f.eks. ISO 14064 og Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme samt regulering af ordninger på nationalt plan med UK Emissions Trading Scheme, regionalt plan med EU Emissions Trading Scheme og internationalt plan med UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) og Joint Implementation.

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?