Skip content

Kontaktujte nás

K 6. říjnu 2020 byla vydána stručnější a efektivnější norma IFS Food verze 7.

Norma IFS verze 7 se více zaměřuje na kulturu bezpečnosti potravin a e jednoznačnější a strukturovanější, což usnadňuje situaci organizacím, které se snaží neustále zlepšovat.
Organizace IFS byla založena v roce 2003 a jejím cílem je zajistit porovnatelnost a transparentnost pro spotřebitele v celém dodavatelském řetězci, a aby společnosti nadále zlepšovaly své procesy. Norma IFS Food uznávaná organizací Global Food Safety Initiative (GFSI) byla vypracována s plným a aktivním zapojením certifikačních orgánů, maloobchodních prodejců, potravinářského průmyslu a poskytovatelů služeb v potravinářství.

IFS Food V7 se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  • Prosazování kultury bezpečnosti potravin v celé organizaci.
  • Klade se větší důraz na důkladné osvojení kultury bezpečnosti potravin.
  • Když se zaměstnanci snaží o zajišťování bezpečnosti potravin, je vyšší pravděpodobnost výroby bezpečných a kvalitních produktů, což pomůže prevenci a zjišťování neshod v procesech s dopady na bezpečnost, kvalitu a zákonnost produktů.

Nový systém hodnocení pomůže s neustálým zlepšováním
Neustálé zlepšování patří mezi ústřední témata norem IFS. Tento nový systém hodnocení nabízí příležitost standardizovat zprávy a výsledky auditu, a dává tak zákazníkovi jasný přehled o plnění, což pomáhá při neustálém zlepšování. Výsledkem bude komplexní akční plán s jednoznačnými informacemi k neshodám, který umožní přijetí nápravných opatření a ulehčí snahu o prvotřídnost.


Větší důraz na hodnocení na místě
Požadavky týkající se určité dokumentace byly odebrány nebo sloučeny, aby zbylo více času zaměřit se na praktické stránky hodnocení na místě.

Mezi další změny patří například tyto:

  • O 15 % méně požadavků – mnoho procesů se zjednodušuje v zájmu efektivnějších auditů.
  • Přehledně strukturované hodnotící zprávy se standardizovanými oddíly
  • Každé třetí hodnocení certifikace IFS zůstane neoznámené
  • Pro dodavatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Spojeném království je nyní povinné mít platné globální lokalizační číslo (GLN).
  • Manažeři kvality certifikovaných společností mají nyní k dispozici další podpůrné nástroje.

LRQA spolupracuje s více než 35 000 klienty v sektoru potravinářství a výroby potravin a uvědomuje si, že s narůstající globalizací a složitostí dodavatelských řetězců je kriticky důležité vyrábět produkty a poskytovat služby, které odpovídají specifikacím zákazníků – a mají ověření renomovaným orgánem s celosvětovou působností. Akreditované normy, jako je například IFS Food V7, mohou pomoci s ochranou pověsti značek i zákazníků.

Přečtěte si více o tom, jak může norma IFS Food V7 pomoci vašemu podnikání.

 

NOVINKY