Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

LRQA z zadowoleniem przyjmuje publikację IFS Food V7.

6 października 2020 r. ukazała się bardziej zwięzła i efektywna publikacja IFS Food w wersji 7.

Dzięki większemu naciskowi na kulturę bezpieczeństwa żywności, IFS w wersji 7 zapewnia lepszą przejrzystość i strukturę, ułatwiając zadanie organizacjom, które chcą się stale doskonalić.

Powołany do życia w 2003 r. IFS ma na celu zapewnić zarówno porównywalność, jak i przejrzystość dla konsumenta w całym łańcuchu dostaw, natomiast certyfikowane firmy nadal doskonalą swoje procesy. Standard GFSI (Global Food Safety Initiative), IFS Food opracowano przy pełnym i aktywnym udziale jednostek certyfikujących, detalistów, przemysłu spożywczego i firm świadczących usługi żywnościowe.

IFS Food V7 skupia się na trzech kluczowych obszarach:

Wprowadzanie kultury bezpieczeństwa żywności w całej organizacji
Coraz większe znaczenie przywiązuje się do wprowadzania głęboko zakorzenionej kultury bezpieczeństwa żywności. Pracownicy pracujący nad kształtowaniem zachowań związanych z bezpieczeństwem żywności mają
większe szanse na wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości, które pomagają zapobiegać niezgodnościom i wykrywać je w każdym procesie mającym wpływ na bezpieczeństwo, jakość oraz dopuszczalność produktów.

Nowy system oceny punktowej, który pomaga w ciągłym doskonaleniu
Ciągłe doskonalenie jest kluczową cechą standardów IFS. Ten nowy system oceny punktowej umożliwia standaryzację raportów i wyników audytów, dając klientowi jasny przegląd wydajności, a tym samym pomagając w ciągłym udoskonalaniu. Rezultatem będzie kompleksowy plan działania z jasnymi wyjaśnieniami dotyczącymi niezgodności, umożliwiający wprowadzenie działań naprawczych i dalsze dążenie do doskonałości.

Większe skupienie na ocenach w siedzibach

Wymagania dotyczące niektórych dokumentów zostały usunięte lub połączone, co daje więcej czasu na skupienie się na praktycznych elementach oceny w siedzibie.

Pozostałe zmiany obejmują między innymi:

  • 15% mniej wymagań – usprawnienie wielu procesów w celu zwiększenia efektywności audytu
  • Jasno ustrukturyzowane sprawozdanie z oceny z sekcjami znormalizowanymi
  • Co trzecia ocena w ramach certyfikacji IFS będzie niezapowiedziana
  • Ważny Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) jest obecnie obowiązkowy dla dostawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.
  • Dodatkowe narzędzia są dostępne obecnie w celu wspierania kierowników jakości w certyfikowanych firmach

LRQA współpracuje z ponad 35 000 klientów w branży spożywczej i zdaje sobie sprawę, że wraz z rosnącą globalizacją oraz złożonością łańcuchów dostaw, proces produkcji lub świadczenie usługi zgodnej ze specyfikacją klienta – zweryfikowana przez renomowaną organizację o globalnym zasięgu – ma kluczowe znaczenie. Akredytowane standardy, takie jak IFS Food V7, mogą pomóc w ochronie reputacji marki oraz jej klientów.

Dowiedz się więcej o tym, jak IFS Food V7 może pomóc Twojej firmie.

Chcesz się z nami skontaktować?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?