Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

LRQA a Vesuvius slaví 30 let úspěšného působení v oblasti managementu kvality.

Certifikace ISO 9001 udělená certifikační společností Lloyd´s Register pomáhá firmě Vesuvius v neustálém zdokonalování služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků již po celých 30 let.

Mezinárodní poskytovatel auditorských služeb a certifikační společnost Lloyd´s Register (LRQA), udělila svému dlouholetému zákazníkovi, firmě Vesuvius, ocenění jako projev uznání za 30 let aktivního působení v oblasti systémů managementu kvality.

Se 76 pracovišti a třemi zákaznickými centry, globálně certifikovanými ISO 9001:2015, Vesuvius poskytuje inženýrské služby a řešení pro ocelářský a hutní průmysl. Mezinárodní standard managementu kvality ISO 9001 dokládá, že Vesuvius splňuje přísná kritéria, a že svou činnost vykonává efektivně ve prospěch svých zákazníků. Certifikát ISO 9001, jedna z klíčových služeb LRQA, byl doposud udělen více než jednomu milionu firem po celém světě, díky čemuž lze tento standard považovat za jedno z nejdůležitějších děl firemní literatury vůbec.

Největší výzva při řízení kvality spočívá v přenesení nastolených principů do smysluplných podnikatelských aktivit, které pozitivně ovlivňují zkušenost zákazníka,“ prohlásil Nigel Graham, manažer řízení rizik a systémů společnosti Vesuvius.

„Úspěšné zajištění kvality znamená odpoutání se od pouhých zaškrtávání políček k něčemu hmatatelnému, co pomáhá nastartovat pozitivní změny – a přesně to nám umožnila certifikace ISO 9001. Během cesty za jejím získáním jsme realizovali projekt „průlomové kvality“, v jehož průběhu jsme vyhledávali kritická místa a prováděli analýzy jejich příčin a následků. Pomocí tohoto nepřetržitého procesu jsme dokázali vytvořit seznam priorit a všechny problémy úspěšně podchytit – podařilo se nám učinit nápravná opatření, která vedla ke snížení počtu stížností ze strany zákazníků a zvýšení retence.“

Vztahy mezi firmou Vesuvius a LRQA se v průběhu posledních 30 let neustále vyvíjely. Do dnešního dne poskytlo LRQA svému partnerovi certifikáty, jak pro jednotlivá pracoviště, tak tzv. multi-site pro pobočky po celém světě. Seznam čítá 44 certifikátů ISO 9001, 19 certifikátů pro standard environmentálního managementu ISO 14001 a sedm certifikátů systému managementu BOZP ISO 45001.

Nigel dále podotknul:“ Dodržování předpisů se během uplynulých 30 let zásadním způsobem vyvíjelo – zatímco dříve se zaměřovalo na procesy, dnes se soustředí spíše na výstupy. Dodržování předpisů je stále důležitější pro ty naše zákazníky, kteří mají vysoká očekávání nejen vůči managementu kvality, ale také vůči záležitostem týkajícím se životního prostředí, společenské odpovědnosti a veřejných věcí. Skutečnost, že můžeme doložit skutečně robustní standardy ve všech těchto oblastech, je ceněna jak našimi zákazníky, tak i investory.“

„Potřebujeme expertní hodnotitele v oboru inženýrství a výroby, kteří rozumí našemu podnikání a přesně tohle LRQA nabízí,“ vysvětluje Nigel. „Spolupráce s LRQA nám pomohla vytvořit prostředí zaměřené na poskytování kvality, vedené zkušeným managementem, které nyní v zásadě zahrnuje všechny zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za provádění vlastních vnitřních auditů. Vytváření kultury kvality znamená, že nemusíme její důležitost svým zaměstnancům neustále zdůrazňovat – přirozeně se totiž vyskytuje ve všem, co dělají.“

Paul Butcher, jednatel společnosti LRQA poznamenal:“ Dosažení třicetiletého milníku v oblasti systémů managementu kvality jen podtrhuje práci a nasazení firmy Vesuvius pro poskytování těch nejlepších služeb svým zákazníkům. Tým LRQA je potěšen, že může slavit 30 let jejího úspěšného působení v oblasti managementu kvality.“

Více informací naleznete v naší nabídce hodnocení ISO 9001 a příslušných školení.

Nemůžete najít, co hledáte?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?