Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Nová certifikace na snížení znečištění planety plasty.

Díky zavedení prvního světového standardu osvědčených postupů , Odpovědného řízení plastů (RPM – Responsible Plastic Management), mohou nyní společnosti podniknout významné a prokazatelné kroky vedoucí k řízení plastů a jejich dopadu na životní prostředí.

Podle Pew Foundation se očekává, že plastový odpad se ve světových oceánech zvýší téměř třikrát, až na 29milionů metrických tun v roce 2040, pokud nebudou přijata žádná opatření. To by ještě mohlo zvýšit používání jednorázových masek, rukavic a zástěr při boji s onemocněním COVID-19, jež nyní zaplňují naše pláže a znečišťují vody obrovským množstvím dalších plastových úlomků.

Společnosti se nyní mohou přihlásit k Programu a Standardu RPM a prokázat tak svůj závazek, že podnikají proaktivní kroky k lepšímu měření, snížení a opětovnému použití plastů, které vstupují a vystupují z jejich podniku.

Jakmile společnosti dokončí pětistupňový program RPM, tedy audit od nezávislého mezinárodního certifikačního orgánu Lloyd´s Register, bude úspěšným organizacím vystaven certifikát a budou zařazeny do veřejné online databáze RPM.

RPM byla založena jako nezisková mezinárodní organizace zkušenými specialisty v oblasti certifikace a udržitelnosti Peterem Marshallem a Davem Garforthem. Peter uvádí: „Povědomí spotřebitelů o znečisťování planety plasty nikdy nebylo tak vysoké a tak jsme chtěli pomoci organizacím pochopit, jak důležitá může být jejich role při snaze zmírňovat množství odpadu v oceánech a životním prostředí.


„Jedním ze současných problémů, kterým průmysl čelí, je skutečnost, že neexistuje žádný oficiální standard, který pomáhá organizacím vytvořit efektivní plán řízení. Takže zatímco jsme mohli slyšet, že společnosti se zavázaly ke snížení plastového odpadu, je nepravděpodobné, že tyto plány budou nezávisle ověřovány. Buďme upřímní – je mnohem jednodušší říci, že něco děláte, když ve skutečnosti nejste odpovědni vůči třetí straně. Nový RPM program pomůže organizacím řídit skutečné změny tím, že jim poskytne rámec pro zlepšování – a po té je bude měřit podle pokroku.“

Certifikované organizace mohou získat značku důvěry RPM (RPM Trust Mark), aby prokázaly svůj závazek, že řeší otázku znečištění plasty, vůči svým kupujícím, zúčastněným stranám a externím stranám.

Program RPM, který doplňuje stávající průmyslové standardy nejlepší praxe - včetně ISO 14001, environmentálního managementu – začíná auditem stávajících politik a procesů, které mohou být provedeny na místě, nebo vzdáleně. Dále bude ověřeno oprávnění organizace a bude oficiálně implementován přehledný vícestupňový program. Každý rok bude probíhat přezkoumání, aby se zajistilo, že společnosti jsou na cestě ke splnění svých závazků snižovat, opětovně používat a recyklovat plasty, a aby byla zajištěna neustálá shoda se standardem.


Kimberly Carey Coffin, globální technický ředitel - Assurance Supply Chain v LRQA, k tomu uvádí: „Pandemie COVID-19 bohužel vyústila v to, že mnoho programů pro management plastů se dostalo do pozadí, ale zprávy o znečištění PPE dále zdůrazňují dlouhodobý význam otázky odpovědnosti za plasty. I když se připouští, že preventivní opatření nezbytná k ochraně našich komunit jsou v současné době zásadní, vytváření a nezodpovědné nakládání s plasty není odpovědí.


Vznik RPM je důležitým krokem pro sociálně a environmentálně smýšlející společnosti po celém světe a vyzýváme je, aby podnikly první kroky ke snížení plastového odpadu.
Tento systém je dokonalou cestou pro podniky a umožňuje jim skutečně pochopit jejich akce ve zvládnutelných krocích. Navíc jim pomáhá řídit měření a efektivně demonstruje, jak mohou mít jednotlivé akce pozitivní dopad na životní prostředí. „

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?