Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

BRCGS environmental and sustainability

Duurzaamheid en milieucontroles in voedselverpakkingen

Sinds de oprichting in 1996 heeft de BRCGS een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van voedselveiligheid, van verantwoord inkopen tot verpakkingsmateriaal en distributie.

Gaandeweg zijn veel uitdagingen overwonnen, maar voedselveiligheidsnormen in de jaren 2020 zullen worden bepaald door een geheel nieuwe reeks uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en milieu-impact.

Als leiders op het gebied van voedselveiligheid is het belangrijk om na te denken over hoe de huidige milieu- en duurzaamheidskwesties kunnen worden aangepakt door en geïntegreerd in voedselveiligheidsnormen zoals die worden aangeboden door de BRCGS. Op die manier helpen we niet alleen milieudoelstellingen te bereiken, maar voldoen we ook aan de groeiende verwachtingen van de eindconsument.

Een vaak gestelde vraag is hoe duurzaamheid wordt geïntegreerd in voedselveiligheidsnormen zoals de BRCGS. In veel opzichten wordt duurzaamheid echter al aangepakt via bestaand auditwerk. Dit komt omdat veel milieu- en duurzaamheidsnormen al onafhankelijk bestaan, en van BRCGS-auditors voor voedselveiligheid wordt verwacht dat ze controleren of, wanneer een klant al is gecertificeerd volgens duurzaamheidsnormen of beweringen doet over zijn duurzaamheid en/of milieuprestaties, deze beweringen juist zijn en worden gestaafd.

Palmolie is een goed voorbeeld. Wanneer een bedrijf beweert dat het duurzame palmolie produceert of consumeert, wordt verwacht dat de auditor tijdens een BRCGS-audit van de voedselveiligheid controleert of de relevante palmolie-audit (d.w.z. RSPO) heeft plaatsgevonden en of de certificering is behaald. Hoewel de BRCGS dus niet rechtstreeks op duurzaamheid controleert, spelen auditors wel een cruciale rol bij de controle van de gegrondheid van beweringen.

Elders is de impact directer. BRCGS Packaging heeft aanvullende modules geïntroduceerd met een focus op milieu en duurzaamheid. Extra Module 10 (Plastic Pellet Loss Prevention), bijvoorbeeld, richt zich op de insluiting van pre-productie plastic afval dat mogelijk in het milieu terechtkomt, met name in waterwegen, waar het door wilde dieren kan worden opgenomen.

Stappen zoals de invoering van aanvullende module 10 weerspiegelen het gestaag toenemende belang van duurzaamheid voor fabrikanten van levensmiddelenverpakkingen, aangezien klanten niet alleen steeds meer aandacht besteden aan producten, maar ook aan hun verpakking - iets wat een opkomende trend is.

Naarmate klanten bewuster worden, zullen initiatieven zoals de aanvullende module 10 nog meer aan belang winnen en wanneer dit gebeurt, zullen instanties zoals de BRCGS in staat zijn om nieuwe modules en normen te ontwikkelen om verdere verandering te stimuleren.  Op gebieden zoals koolstofreductie hebben we gezien hoe een snelle versnelling in de toepassing van normen volgt als de druk van klanten om meer te doen toeneemt. Hetzelfde zal gebeuren met duurzaamheid, het is slechts een kwestie van tijd.

Voor meer informatie over LRQA's voedselveiligheid services

Neem contact met ons op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?