Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Отговорно потребление и производство

Отговорните практики изграждат по-силни вериги за доставки.

Когато внедрявате най-добрите практики във веригата си за доставки, създавате по-ефективни партньорства, насочени към прозрачност и доверие.

Независимо дали става въпрос за храната, която консумираме, или дрехите, които обличаме, или колите, които караме, и устройствата в домовете ни, потребителите изискват от бизнеса да използва по-малко материали, да добива ресурси отговорно и да третира хората по честен начин.

Докато веригите за доставки продължават да се разрастват и да стават все по-комплексни, организациите посвещават значителни усилия и време, за да изискват, повлияят и контролират начина, по който доставчиците им работят в социален план и по отношение на околната среда. Съответствието с водещите в отрасъла стандарти и схеми и точното, независимо верифицирано отчитане създава конкурентно предимство, което демонстрира ангажимент към устойчиво добиване на ресурси, потребление и производство в дългосрочен план.

Нашите услуги за отговорно потребление и производство

От сертифициране по глобални и местни стандарти и схеми до верификация и напълно персонализирани решения – LRQA си партнира с вас, за да подобрите прозрачността на веригата си за доставки и да представите устойчивостта си пред основните заинтересовани страни по по-видим начин.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?