Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 3834

Toon uw lascompetenties

Overzicht ISO 3834

ISO 3834 is de internationale standaard voor kwaliteitseisen voor het fusielassen van metalen materialen. ISO 9001 stelt dat, waar nodig, speciale processen moeten worden vastgesteld en via de ISO 3834 standaard kunt u prima aan die eis voldoen. 

Omdat de laskwaliteit in het product wordt ingebouwd – niet gecontroleerd – bewijst het bezit van een ISO 3834 certificaat dat men competent is in onafhankelijk beoordeelde fusielasprocessen.

Compliance met ISO 3834, Deel 2, 3 of 4 (al naar gelang) is nu verplicht in veel EN drukvaten- en constructiestandaarden.

Het ISO 3834 certificeringsproces bestaat uit vijf stappen.

  1. Systeemonderzoek: Een onderzoek naar het laskwaliteitsmanagementsysteem van de onderneming helpt bij het in kaart brengen van gebieden waar aandacht en verbetering nodig is.
  2. Vragenlijst: Het stappenplan schrijft voor dat u een uitgebreide vragenlijst invult over de mogelijkheden van uw faciliteit. Dit betreft onder meer ook kwalificaties en ervaring van de geselecteerde medewerkers van de lascoördinatie.
  3. Zelfaudit: De derde stap behelst de uitvoering van een zelfaudit aan de hand van de ISO 3834-2 audit checklist.
  4. Implementatie en bevestiging: De audit is een proces in twee stappen. Stap 1 definieert de punten binnen het laskwaliteitsmanagementsysteem, waar naar gekeken moet worden. Stap 2 is de implementatiebevestiging, waarbij het beoordelingsteam specifieke contracten onderzoekt op compliance met de klantenverwachtingen.
  5. Geldigheid: Na afgifte blijft het ISO 3834 certificaat vijf jaar van kracht.. Voor het behoud van de goedkeuring is een jaarlijkse toezichtsaudit door een gekwalificeerde assessor verplicht.

Hulp nodig bij de ISO 3834 certificering?

LRQA is een mondiaal erkende certificeringsinstantie voor ISO 3834. Producenten met een ISO 3834 certificering van LRQA zijn in het bezit van een gezaghebbende, wereldwijd erkende referentie met een hoge commerciële waarde. Die waarde komt voort uit onze lange geschiedenis op het gebied van certificering van lassers, laswerkzaamheden en laskwaliteitsprocedures, op basis van uiteenlopende internationale standaarden.

Wij kunnen uw onderneming certificeren conform Deel 2, 3 en 4 van de ISO 3834 standaard:

  • Deel 2 – Veelomvattende Kwaliteitseisen
  • Deel 3 – Standaard Kwaliteitseisen
  • Deel 4 – Basis Kwaliteitseisen

Waarom zou u met ons samenwerken?

Klantgericht en gedreven door veiligheid

Ons doel is om voor lascertificeringsdiensten bovenaan uw lijst te staan. Onze passie ligt, naast het leveren van kwaliteit en integriteit, in het hanteren van een veiligheidsethos, gekoppeld aan professionele academici met een schat aan technische ervaring en kennis. Dat schept bij u en uw stakeholders vertrouwen in de hele dienstverlening.

Technische expertise

De technische experts van LRQA verschaffen u vanuit hun eigen ervaring inzicht in de eisen van de ISO 3834 en de logica erachter. Wij selecteren onze controleurs op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise: zij weten precies op welke problemen u stuit bij de productie.

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat. 

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.