Skip content

Niezależny audyt obiektu dla wytwarzania przyrostowego.

Dzięki naszemu podejściu możemy dostarczać usługi assurance dla zakładów druku AM.

Kwalifikacja zakładu wytwarzania przyrostowego

Skontaktuj się z nami

Zarys ogólny

Nawet przy dobrze zaprojektowanych częściach wykonanych z zatwierdzonych materiałów, wciąż wiele rzeczy może pójść nie tak na etapie produkcji.  Po wdrożeniu technologii firmy albo budują nowe obiekty dedykowane AM albo kontraktują dostawców usług AM, który produkują dla nich komponenty.

W obu przypadkach, kwalifikacja obiektu przez niezależnego, zewnętrznego konsultanta, pomaga wykazać przed klientami, że firma przestrzega odpowiednich procedur.

Potrzebujesz pomocy w kwalifikacji zakładu wytwarzania przyrostowego?

Opierając się na ramacch zawartych w „Wskazówkach do certyfikacji części metalowych wyprodukowanych techniką wytwarzania przyrostowego”, dokonujemy pełnego auditu zakładów druku, pod kątem następujących obszarów:

  • Kompetencji personelu

  • Kontroli surowca, materiałów pomocniczych (np. gazów, materiałów czyszczących) oraz postępowania z gotowymi elementami

  • Instalacji, konserwacji i bieżących możliwości systemu

  • Kontroli produkcji poprzez procedury i plan produkcji

LRQA przeprowadził kwalifikację zakładów AM metodą proszkową, które stosują techniki Powder-Bed Fusion, Laser Metal Deposition oraz Wire-Arc Additive Manufacturing (WAAM).

Kwalifikacja zakładu AM od LR

Dlaczego warto nas wybrać?

Niezależność

LRQA od ponad 250 lat funkcjonuje jako niezależny, zewnętrzny dostawca profesjonalnych usług dla branży inżynieryjnej i technologicznej. Tworzymy zarówno własne reguły jak i uczestniczymy w opracowywaniu globalnych kodeksów i norm. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększanie wydajności procesów, oraz poświadczanie zgodności z wymogami dla naszych klientów w ponad 75 państwach na całym świecie. 

Wiedza techniczna

LRQA certyfikował pierwszy element wytworzony przyrostowo dla sektora ropy i gazu, innowacyjny komponent, który można wykonać jedynie techniką AM. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Ponadto uczestniczymy w wielu wspólnych projektach branżowych z naszym partnerem w tej branży, TWI. Wszyscy inspektorzy LRQA zostali przeszkoleni i posiadają kwalifikacje zarówno w technikach tradycyjnych, jak i wytwarzania przyrostowego.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólne działanie na rzecz bezpieczniejszego świata.

STUDIA PRZYPADKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ