Skip content

Onafhankelijke facility assessment voor additive manufacturing.

Met behulp van ons raamwerk bieden wij zekerheid voor de AM-printfaciliteiten

Kwalificatie van een additive manufacturing faciliteit

Klik hier.

Overzicht

Zelfs met goed ontworpen onderdelen met goedgekeurde materialen kan er in het productiestadium veel misgaan. Bij de eerste toepassing van technologie zetten bedrijven ofwel nieuwe eigen Additive Manufacturing faciliteiten op, ofwel besteden ze de productie van hun onderdelen uit aan 3D printbedrijven.

Download de Guidance notes for Additive Manufacturing certification

Geef uw eindgebruikers en fabrikanten het vertrouwen dat uw onderdelen voldoen aan de bestaande productiemethoden en -normen en dat ze betrouwbaar en veilig zijn.

Download de Guidance notes for Additive Manufacturing certification
Additive Manufacturing

Heeft u hulp nodig bij de kwalificatie van uw additive manufacturing faciliteit?

Met behulp van ons raamwerk, "Guidance Notes for the Certification of Metallic Parts Made by Additive Manufacturing", controleren we de drukfaciliteiten volledig en onderzoeken we de volgende gebieden:

  • Competentie van het personeel
  • Controle van grondstoffen, hulpstoffen (bijv. gassen, reinigingsmiddelen) en behandeling van onderdelen
  • Installatie, onderhoud en doorlopende capaciteit van het AM-systeem
  • Controle van de productie door middel van de procedures en het productieplan van de faciliteit

LRQA heeft AM-faciliteiten gekwalificeerd die gebruik maken van poederbedfusie, lasermetaalafzetting en WAAM-technieken (Wire-arc Additive Manufacturing).

Waarom zou u met ons werken?

Onafhankelijkheid

LRQA staat al meer dan 250 jaar als onafhankelijke derde partij voor professionele dienstverlening op het gebied van techniek en technologie. We schrijven onze eigen regels maar dragen ook bij aan wereldwijde codes en standaarden. Ons doel is het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de prestaties van processen en compliance voor onze klanten in meer dan 75 landen wereldwijd.

Technische expertise

LRQA heeft het eerste 3D geprinte onderdeel voor olie en gas gecertificeerd, een innovatief onderdeel dat alleen via AM geproduceerd kon worden. Daarnaast zijn we betrokken bij verschillende gezamenlijke industrieprojecten met onze industriepartner TWI. Elk van de auditoren van LRQA is getraind en gekwalificeerd in zowel traditionele als additieve productietechnieken.

CASE STUDIES