Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ανοικτά-για-το-κοινό σεμινάρια

Στην LRQA παρέχουμε πρακτική εκπαίδευση για τα Συστήματα Διαχείρισης μέσω διαδραστικών σεμιναρίων. Διαθέτουμε μια ομάδα ικανών και έμπειρων εκπαιδευτών και τα σεμινάριά μας διεξάγονται τόσο ως ανοικτά-για-το-κοινό, όσο και ως ενδοεπιχειρησιακά. Στόχος μας είναι η ουσιαστική μεταφορά γνώσης από την αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο εργασίας, με πραγματικά και άμεσα οφέλη για τον εκπαιδευόμενο.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Γενικά

Η LRQA παρέχει ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων για συστήματα διαχείρισης σε όλο τον κόσμο και σε διάφορες γλώσσες, που διδάσκονται από καταρτισμένους και πιστοποιημένους εισηγητές. Πολλά από αυτά τα σεμινάρια είναι αναγνωρισμένα από συναφείς επαγγελματικούς φορείς και βασίζονται στη μακροχρόνια εμπειρία μας στην αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης.

Στα ανοικτά-για-το-κοινό σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν είτε ιδιώτες είτε μεμονωμένοι εργαζόμενοι από διάφορους οργανισμούς. Είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός, από άποψη κόστους, τρόπος κατάρτισης για μικρές ομάδες ατόμων που χρειάζεται να αποκτήσουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, παρέχουμε εκπαίδευση εξ αποστάσεως στους τομείς της διαχείρισης και της διασφάλισης ποιότητας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;