Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 45001 Μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Υγείας

ISO 45001 Μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Υγείας και Ασφάλειας

CQI & IRCA certified training course number: 1969.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είστε επικεφαλής επιθεωρητής και επιθυμείτε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας στον έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (OH&S) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001
 • θέλετε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τη μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή για την πιστοποίηση επιθεωρητή IRCA

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και τα οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης OH&S
 • τους βασικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να ελέγξετε τις απαιτήσεις του ISO 45001
 • να αναλύσετε τις ρήτρες του ISO 45001 και να προτείνετε παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που δείχνουν τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις
 • τη σημασία του εντοπισμού των κινδύνων και της αξιολόγησης τους, καθώς και των ευκαιριών
 • πώς οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ISO 45001
 • να επανεξετάσετε τις διαδικασίες και να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση με το ISO 45001
 • να προετοιμάσετε ένα σχέδιο επιτόπιας επιθεώρησης που καθορίζει αποτελεσματικές διαδρομές επιθεώρησης μέσα από διαδικασίες, περιοχές και μεταξύ μελών μιας ομάδας ελέγχου

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πενθήμερο σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή πιστοποιημένο κατά CQI & IRCA ή ενός ισοδύναμου σεμιναρίου, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Επιθεωρητής OH&S ή Επικεφαλής Επιθεωρητής στο IRCA. Εάν δεν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να παρακολουθήσετε το πενθήμερο σεμινάριο OH&S Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Δείτε τα σεμινάρια Μετατροπής Επικεφαλής Επιθεωρητών
 • Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Πιστοποιημένο από CQI & IRCA

Αυτό το σεμινάριο της LRQA πληροί τις επίσημες εκπαιδευτικές απαιτήσεις όπως ορίζονται από CQI & IRCA.

Οι πιστοποιημένες από CQI και IRCA εκπαιδεύσεις χαρτογραφούνται σε ένα μοναδικό πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται στις τελευταίες δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες. Ως Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης, η LRQA έχει επιθεωρηθεί διεξοδικά προκειμένου να εξασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα.

CQI & IRCA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της LRQA ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Συνεργάτη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CQI & IRCA.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Διάρκεια…

Τρεις ημέρες (Τηλεδιάσκεψη). Η εξέταση πραγματοποιείται σε ξεχωριστή ημέρα (4η ημέρα). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 10 λεπτά.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;