Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 27001:

ISO 27001 Μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

CQI & IRCA certified training course number: 17540

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • έχετε ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή σε άλλο κλάδο και θέλετε να επεκτείνετε τις ικανότητες επιθεώρησής σας με το να συμπεριλάβετε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και το ISO 27001.
 • θέλετε να ικανοποιήσετε τις επίσημες απαιτήσεις της εκπαίδευσης για τη μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή για την πιστοποίηση επιθεωρητή IRCA.

Θα μάθετε...

 • τη σημαντικότητα της ασφάλειας πληροφοριών για τον οργανισμό και τους πελάτες του
 • τον σκοπό ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • τους βασικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να ελέγξετε τις απαιτήσεις του ISO 27001
 • να αναλύσετε τις ρήτρες του ISO 27001 και να προτείνετε παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που θα δείχνουν τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις
 • πώς να επιθεωρείτε τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • να προετοιμαστείτε διεξοδικά για επιθεώρηση και να δημιουργήσετε λίστες ελέγχου που βασίζονται στη διαδικασία
 • να εφαρμόσετε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές σας για τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αναφορά ελέγχων συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών
 • πώς να αξιολογήσετε αντικειμενικά στοιχεία και να εντοπίσετε σωστά τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 27001
 • να αναφέρετε τα ευρήματα με ακρίβεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 27001, να γράφετε και να βαθμολογείτε αναφορές μη συμμόρφωσης και να αξιολογείτε προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες
 • πώς να συσχετίσετε τα ευρήματα του ελέγχου σας με την πολιτική και τους στόχους του οργανισμού και να παρουσιάσετε τη συνολική αξιολόγησή σας στην ανώτατη διοίκηση

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πενθήμερο σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή πιστοποιημένο κατά CQI & IRCA ή ενός ισοδύναμου σεμιναρίου, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Επιθεωρητής ISMS ή Επικεφαλής Επιθεωρητής στο IRCA. Εάν δεν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να παρακολουθήσετε το πενθήμερο σεμινάριο ISMS Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Δείτε τα σεμινάρια Μετατροπής Επικεφαλής Επιθεωρητών
 • Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Πιστοποιημένο από CQI & IRCA

Αυτό το σεμινάριο της LRQA πληροί τις επίσημες εκπαιδευτικές απαιτήσεις όπως ορίζονται από CQI & IRCA.

Οι πιστοποιημένες από CQI και IRCA εκπαιδεύσεις χαρτογραφούνται σε ένα μοναδικό πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται στις τελευταίες δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες. Ως Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης, η LRQA έχει επιθεωρηθεί διεξοδικά προκειμένου να εξασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα.

CQI & IRCA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της LRQA ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Συνεργάτη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CQI & IRCA.

Διάρκεια…

Τρεις ημέρες (Τηλεδιάσκεψη). Η εξέταση πραγματοποιείται σε ξεχωριστή ημέρα (4η ημέρα). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 10 λεπτά.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της επιχείρησής σας

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;