Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο

Εσωτερικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος - Οι Θεσμικές Αρχές

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

Ολοκληρώνετε επιθεωρήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή προδιαγραφές.

Θα μάθετε...

  • τη δομή μίας επιθεώρησης,
  • τις βασικές δραστηριότητες επιθεώρησης κατά τη διεργασία της επιθεώρησης,
  • να προετοιμαστείτε για μία επιθεώρηση και να αναπτύξετε αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο,
  • να επιθεωρείτε χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Διεργασιακή Προσέγγιση),
  • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και εξέτασης εγγράφων και αρχείων,
  • να αξιολογείτε τα ελεγκτικά τεκμήρια,
  • να γράψετε αναφορές μη συμμόρφωσης,
  • πώς να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών και πώς να διενεργήσετε έλεγχο παρακολούθησης.

Θα χρειαστεί...

να έχετε εμπειρία/γνώση στην εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;