Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Θέλετε να εφαρμόσετε το IFS έκδοση 7;

Εκπαίδευση για το IFS Food έκδοση 7.

Πιστοποιημένο σεμινάριο για το IFS έκδοση 7, σύμφωνα με τα πρότυπα GFSI.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

8 ώρες

Εισαγωγή

Το IFS Food έκδοση 7 έχει ήδη εκδοθεί και η εφαρμογή του θα είναι υποχρεωτική για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2021. Αυτό το σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης αποσαφηνίζει τις αλλαγές που έγιναν στο πρότυπο από την έκδοση 6.1, καθώς και τις απαιτήσεις του IFS Food έκδοσης 7.

Στόχος της νέας έκδοσης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή του προτύπου. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερο στην τεκμηρίωση και μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι αναμένεται από τους επιθεωρητές κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων IFS.

Ένα πιστοποιητικό IFS αποδεικνύει ότι η ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων της εταιρείας σας είναι υψίστης σημασίας και είναι σύμφωνη με το επικαιροποιημένο πρότυπο.

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • Είσαστε ήδη πιστοποιημένοι κατά IFS Food V6.1 και πρέπει να συμμορφωθείτε με την έκδοση 7
 • Πρέπει να γνωρίζετε τις αλλαγές στο πρότυπο IFS
 • Θέλετε να αποδείξετε συμμόρφωση με το πρότυπο
 • Θέλετε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
 • Είστε μέλος μιας ομάδας ασφάλειας τροφίμων ή/και υπεύθυνος για την ποιότητα, την ασφάλεια και την παραγωγή των τροφίμων

Θα μάθετε...

 • Τις απαιτήσεις του IFS Food, έκδοση 7
 • Τις απαιτήσεις κύριας μη συμμόρφωσης του IFS Food, έκδοση 7
 • Αλλαγές στο IFS Food 7
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση
 • Βάση δεδομένων IFS και το λογισμικό auditXpress του IFS

Θα χρειαστεί...

 • Αντίγραφο του προτύπου IFS Food V7

Διάρκεια σεμιναρίου

 • Για να διευκολύνουμε τη σωστή κατανόηση και την εύκολη μάθηση για όλους τους εκπαιδευόμενους, προτείνουμε το σεμινάριο τηλεδιάσκεψης συνολικής διάρκειας 8 ωρών σε δύο συνεδρίες (4 ώρες η καθεμία).

Η μελλοντική σας ανάπτυξη

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

8 ώρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;