Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Θέλετε να εφαρμόσετε το IFS έκδοση 7;

Εκπαίδευση για το IFS Food έκδοση 7.

Πιστοποιημένο σεμινάριο για το IFS έκδοση 7, σύμφωνα με τα πρότυπα GFSI.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Εισαγωγή

Το IFS Food έκδοση 7 έχει ήδη εκδοθεί και η εφαρμογή του θα είναι υποχρεωτική για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2021. Αυτό το σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης αποσαφηνίζει τις αλλαγές που έγιναν στο πρότυπο από την έκδοση 6.1, καθώς και τις απαιτήσεις του IFS Food έκδοσης 7.

Στόχος της νέας έκδοσης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή του προτύπου. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερο στην τεκμηρίωση και μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι αναμένεται από τους επιθεωρητές κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων IFS.

Ένα πιστοποιητικό IFS αποδεικνύει ότι η ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων της εταιρείας σας είναι υψίστης σημασίας και είναι σύμφωνη με το επικαιροποιημένο πρότυπο.

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • Είσαστε ήδη πιστοποιημένοι κατά IFS Food V6.1 και πρέπει να συμμορφωθείτε με την έκδοση 7
 • Πρέπει να γνωρίζετε τις αλλαγές στο πρότυπο IFS
 • Θέλετε να αποδείξετε συμμόρφωση με το πρότυπο
 • Θέλετε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
 • Είστε μέλος μιας ομάδας ασφάλειας τροφίμων ή/και υπεύθυνος για την ποιότητα, την ασφάλεια και την παραγωγή των τροφίμων

Θα μάθετε...

 • Τις απαιτήσεις του IFS Food, έκδοση 7
 • Τις απαιτήσεις κύριας μη συμμόρφωσης του IFS Food, έκδοση 7
 • Αλλαγές στο IFS Food 7
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση
 • Βάση δεδομένων IFS και το λογισμικό auditXpress του IFS

Θα χρειαστεί...

 • Αντίγραφο του προτύπου IFS Food V7

Διάρκεια σεμιναρίου

 • Για να διευκολύνουμε τη σωστή κατανόηση και την εύκολη μάθηση για όλους τους εκπαιδευόμενους, προτείνουμε το σεμινάριο τηλεδιάσκεψης συνολικής διάρκειας 8 ωρών σε δύο συνεδρίες (4 ώρες η καθεμία).

Η μελλοντική σας ανάπτυξη

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;