Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

IATF 16949 Εσωτερικός Επιθεωρητής στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε εσωτερικός επιθεωρητής ποιότητας και εργάζεστε στην αυτοκινητοβιομηχανία, της οποίας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφώνεται με, ή σχεδιάζεται να συμμορφωθεί με, το IATF 16949:2016
 • είσαστε εσωτερικός επιθεωρητής που εργάζεται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και θέλετε να ανανεώσετε τις ικανότητές σας στις επιθεωρήσεις και να ευθυγραμμίσετε τις γνώσεις σας στις επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το IATF 16949:2016

Θα μάθετε...

 • Να εφαρμόζετε την αυτοκινητοβιομηχανική προσέγγιση κατά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων
 • Να σχεδιάζετε και διεξάγετε επιθεωρήσεις χρησιμοποιώντας το IATF 16949:2016 και συγκεκριμένα ανά πελάτη κριτήρια
 • Να χρησιμοποιείτε μέτρα επικινδυνότητας και απόδοσης για την επιθεώρηση της αποτελεσματικότητας
 • Να αναγνωρίζετε ποιά βασικά εργαλεία έχουν εφαρμογή στο πεδίο της επιθεώρησης
 • Να συγκεντρώνετε αντικειμενικά στοιχεία και να προσδιορίζετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιθεώρησης
 • Να κατηγοριοποιείτε τις μη συμμορφώσεις με βάση τη διακινδύνευση
 • Να εξηγείτε τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα των διορθωτικών ενεργειών
 • Να προγραμματίζετε, διεξάγετε και καταγράφετε τις αναφορές των επιθεωρήσεων

Θα χρειαστεί...

 • εργασιακή γνώση της αυτοκινητοβιομηχανίας
 • να έχετε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • ιδανικά να έχετε πρόσφατη, πρακτική εμπειρία στη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • γνώση του IATF 16949:2016, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί παρακολουθώντας το σεμινάριο IATF 16949:2016 Κατανόηση και Ερμηνεία

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο, λόγω περιορισμών του προτύπου, προσφέρεται μόνο ως ανοιχτό-για-το-κοινό

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;