Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14001

ISO 14001 Μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

CQI & IRCA certified training course number: 18074

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • έχετε ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή σε άλλο κλάδο και θέλετε να επεκτείνετε τις ικανότητες επιθεώρησής σας με το να συμπεριλάβετε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το ISO 14001.
 • θέλετε να ικανοποιήσετε τις επίσημες απαιτήσεις της εκπαίδευσης για τη μετατροπή Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή για την πιστοποίηση επιθεωρητή IRCA.

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • τους βασικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να ελέγξετε τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • να αναλύσετε τις ρήτρες του ISO 14001 και να προτείνετε παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που θα δείχνουν τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις
 • να αξιολογήσετε το οργανωτικό πλαίσιο, τον προγραμματισμό του EMS, την πολιτική ποιότητας και τους στόχους
 • πώς να επιθεωρείτε τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ειδικών περιβαλλοντικών στόχων και ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών
 • να προετοιμαστείτε διεξοδικά για επιθεώρηση και να δημιουργήσετε λίστες ελέγχου που βασίζονται στη διαδικασία
 • να αναγνωρίζετε τις περιβαλλοντικές πλευρές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • να εφαρμόσετε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές σας για τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αναφορά ελέγχων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • πώς να αξιολογήσετε αντικειμενικά στοιχεία και να εντοπίσετε σωστά τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • να αναφέρετε τα ευρήματα με ακρίβεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 14001, να γράφετε και να βαθμολογείτε αναφορές μη συμμόρφωσης και να αξιολογείτε προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες
 • πώς να συσχετίσετε τα ευρήματα του ελέγχου σας με την περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους του οργανισμού και να παρουσιάσετε τη συνολική αξιολόγησή σας στην ανώτατη διοίκηση

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πενθήμερο σεμινάριο Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή πιστοποιημένο κατά CQI & IRCA ή ενός ισοδύναμου σεμιναρίου, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Επιθεωρητής EMS ή Επικεφαλής Επιθεωρητής στο IRCA. Εάν δεν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να παρακολουθήσετε το πενθήμερο σεμινάριο EMS Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Δείτε τα σεμινάρια Μετατροπής Επικεφαλής Επιθεωρητών
 • Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιχείρησής σας

Διάρκεια…

Τρεις ημέρες (Τηλεδιάσκεψη). Η εξέταση πραγματοποιείται σε ξεχωριστή ημέρα (4η ημέρα). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;