Skip content

Διαχείριση κινδύνου και ευκαιριών σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχέως

Αντιμετώπιση 5 βασικών προκλήσεων

+30 21 11 99 6522

Ζητήστε προσφορά

Assurance 4.0, μια νέα εποχή διαχείρισης κινδύνων

Όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει ένας κόσμος που αλλάζει διαρκώς, και τις τρεις αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις – στόχους βιωσιμότητας (ESG), πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτές οι ισχυρές νέες τάσεις σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς κινδύνους δημιουργούν ένα όλο και πιο περίπλοκο τοπίο για τον οργανισμό σας.

 

 

 

 

 

Για να επιλύσετε τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές προκλήσεις, από τη συμμόρφωση έως την απόδοση, πρέπει να αντιμετωπίσετε τις βασικές προκλήσεις προληπτικά και ολιστικά. Αυτές οι προκλήσεις εμπίπτουν σε πέντε τομείς:

LRQA_assets_management_systems

Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και συστημάτων διαχείρισης

Η διαχείριση κινδύνου υποστηρίζεται από τη συμμόρφωση σε απαιτήσεις που μεταβάλλονται διαρκώς. Οι οργανισμοί οφείλουν να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν συνεχώς τα υφιστάμενα και νέα πρότυπα ή κανονισμούς και να ενεργούν ανάλογα με στόχο τη συμμόρφωση. Οι ειδικοί μας συνεργάζονται μαζί σας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια έως το τελικό προϊόν. Αξιολογούμε και πιστοποιούμε βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO, και ειδικών προτύπων και συστημάτων για τον εκάστοτε κλάδο.  

Η συμμόρφωση παραμένει ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες που επιδιώκουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρόσβαση σε επιλεγμένες αγορές, μέσω της επίδειξης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις που διασφαλίζουν αποτελεσματικά τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα συστήματα διαχείρισης θα είναι σε θέση να:

 • διατηρούν την αλυσίδα εφοδιασμού με όρους  υπευθυνότητας και διαφάνειας
 • επιδεικνύουν τη συμμόρφωση του κλάδου στα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης
 • επιδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, συστημάτων και διαδικασιών τους
 • συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία του εκάστοτε κλάδου

Δείτε το video

Ακούστε το podcast

LRQA_product_integrity

Επίτευξη ακεραιότητας προϊόντος

Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή, αυθεντικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα, εξαρτήματα και υπηρεσίες είναι γεγονός. Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι ευθύνη τους να διαχειρίζονται κινδύνους που εκτείνονται από την προέλευση των υλικών έως την πώληση του τελικού προϊόντος. Η επιχείρησή σας είναι τόσο ισχυρή όσο και το πιο αδύναμο σημείο στις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα σας, επομένως δημιουργούμε λύσεις που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των προϊόντων σε όλο το εύρος της αλυσίδας. Οι ειδικοί του κλάδου μας μπορούν να εντοπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους, να σας καθοδηγήσουν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και να βοηθήσουν στην προστασία της επωνυμίας σας από βλάβη.

Η αποτυχία διασφάλισης της βέλτιστης ακεραιότητας του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ανακλήσεις, πρόστιμα, απώλεια παραγγελιών και μη αναστρέψιμη βλάβη της φήμης. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ακεραιότητα των προϊόντων τους θα είναι σε θέση να:

 • εντοπίζουν και διαχειρίζονται τους κινδύνους ποιότητας και ασφάλειας στις δικές τους εγκαταστάσεις και αλυσίδες εφοδιασμού
 • διατηρούν υψηλής ποιότητας, βιώσιμα πρότυπα προμήθειας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού
 • λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού τους

LRQA_source_responsibly

Υπεύθυνη προμήθεια

 

Η νομοθεσία για την εφοδιαστική αλυσίδα εξελίσσεται και περισσότερες κυβερνήσεις απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όρους βιωσιμότητας (ESG), συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ενάντια στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Η LRQA συνδυάζει την τεχνογνωσία στην πράξη με μια σειρά αναγνωρισμένων προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παροχή λύσεων υπεύθυνης προμήθειας εστιασμένες στον πελάτη.

Για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό ασφαλές, οι οργανισμοί πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις διαδικασίες, τα προγράμματα και τη στρατηγική για τον εντοπισμό και τη μείωση της πιθανότητας περιστατικών στις λειτουργίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι επιχειρήσεις που δημιουργούν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υπεύθυνης προμήθειας θα είναι σε θέση να:

 • διατηρούν την ηθική ακεραιότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους
 • ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους
 • βελτιώνουν την απόδοση της ομάδας και την κατανόηση των προκλήσεων υπεύθυνης προμήθειας

LRQA_cybersecurity

Ενίσχυση της ωριμότητας για την κυβερνοασφάλεια

Οι κυβερνοαπειλές συνεχίζουν να εξελίσσονται σε συχνότητα και πολυπλοκότητα. Ransomware, κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις τρίτων είναι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις. Οι ειδικοί μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και συνεχή διασφάλιση για την πλοήγηση σε αυτό το περίπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών. Από την πιστοποίηση συστημάτων και τον εντοπισμό τρωτών σημείων, μέχρι την αποτροπή επιθέσεων και συμβάντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακεραιότητα, τα οικονομικά και τις λειτουργίες της κάθε επιχείρησης.

Οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ενισχύσουν τη στάση τους στην κυβερνοασφάλεια και να ανταποκρίνονται επαρκώς στο δυναμικό τοπίο απειλών. Οι επιχειρήσεις που ενισχύουν τη στρατηγική τους στον κυβερνοχώρο θα είναι σε θέση να:

 • εντοπίζουν αδυναμίες στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας
 • αντιμετωπίζουν κυβερνοαπειλές
 • μετριάζουν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, τους διαφαινόμενους κινδύνους και τη συμμόρφωση
 • ελαχιστοποιουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο