Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών

Επιθεώρηση από Απόσταση

Καθώς η τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται, αναπτύσσουμε νέους τρόπους χρήσης αυτής για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μιας επιθεώρησης, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι επιθεωρήσεις από απόσταση, τα οφέλη και για ποιες πιστοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;