Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Η διευθύνουσα επιτροπή του GFSI αναστέλλει το IFS, με ισχύ από 8 Δεκεμβρίου 2022

Η LRQA γνωρίζει ότι η διευθύνουσα επιτροπή του Global Food Safety Initiative (GFSI) ανέστειλε το πρότυπο IFS (International Featured Standards) για μια περίοδο τριών μηνών που αρχίζει στις 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το GFSI συνδέεται με 42 εταιρείες του λιανεμπορίου, κατασκευαστές μέλη της κοινότητας του Consumer Goods Forum και την εκτεταμένη κοινότητα ασφάλειας τροφίμων για την επίβλεψη της τήρησης των προτύπων ασφάλειας τροφίμων για τις επιχειρήσεις. Το IFS Food είναι ένα αναγνωρισμένο πρότυπο από τον οργανισμό GFSI για την πιστοποίηση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων διατροφής και των διαδικασιών παραγωγής.

Ως μέρος των κανόνων διακυβέρνησης του GFSI, το IFS έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση γι αυτήν την απόφαση, αλλά η απόφαση για αναστολή του IFS θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν και μέχρις ότου οποιοδήποτε ένδικο μέσο είναι επιτυχές.

Στην LRQA, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής διακοπής. Όλα τα πιστοποιητικά IFS εξακολουθούν να ισχύουν και οι εταιρείες λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου από το δίκτυο IFS έχουν ενημερωθεί ότι αυτά τα πιστοποιητικά θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της αναστολής του GFSI.

Ωστόσο, οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής δεν θα αναγνωρίζονται από το GFSI και οι πιστοποιημένες εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνονται από τους πελάτες τους σχετικά με το τι είναι αποδεκτό για αυτούς.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να μελετήσουν τις παρακάτω πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου Συχνών Ερωτήσεων που εκδόθηκε από τον οργανισμό GFSI και της δημοσίευσης στον ιστότοπο του IFS. Λάβετε υπόψη ότι, ως ειδικός στην ασφάλεια των τροφίμων, η LRQA είναι επίσης σε θέση να παρέχει εναλλακτικές αξιολογήσεις αναγνωρισμένες από το GFSI εφόσον επιθυμείτε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων FSSC 22000, BRCGS και SQF.

Η διευθύνουσα επιτροπή του GFSI αναστέλλει το πρότυπο IFS

Βάση δεδομένων IFS - Σημαντική ειδοποίηση σχετικά με την αναστολή του GFSI

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επικοινωνήστε με τους συνεργάτες σας στην LRQA για να σας κατατοπίσουν σχετικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;