Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Υποστηρίζουμε τους στόχους σας για μηδενικές εκπομπές άνθρακα

Επαληθεύοντας τα στοιχεία σας με ανεξάρτητο τρόπο σας βοηθάμε να αποδείξετε τη διαφάνεια, την ανάληψη δράσης και την πρόοδο σας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Η πορεία για επίτευξη των στόχων σας απαιτεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης των εκπομπών άνθρακα, η οποία βασίζεται σε αποτελεσματικές διαδικασίες, διαφανείς εκθέσεις και ακριβή στοιχεία. Καθώς το πολιτικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται πιο απαιτητικό, οι πρωτοπόρες εταιρείες αναζητούν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών πέραν των δικών τους διαδικασιών, και για τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους.

Οι ειδικοί μας χρησιμοποιούν εκτενή τεχνογνωσία για τη διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα σε μια σειρά υπηρεσιών, προκειμένου να αποδείξουν τόσο τη συμμόρφωση όσο και να επαληθεύσουν με ακρίβεια τις εκπομπές σας άνθρακα – βοηθώντας στη μείωση του αποτυπώματος του οργανισμού σας και της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας του.

 

Yπηρεσίες διασφάλισης της LRQA για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα

Οι υπηρεσίες επαλήθευσης της LRQA, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα και σχήματα παγκοσμίως ή μέσω ενός εξατομικευμένου προγράμματος που δημιουργείται για τις δικές σας μοναδικές απαιτήσεις, σας βοηθούν να κατακτήσετε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;