Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školící kurzy k QMS, EMS A OHS

Kurz interní auditor QMS, EMS a OHS

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět ve vaší firmě interní audity alespoň dvou integrovaných systémů řízení.
 • Provádíte interní integrované audity, ale ještě jste neměli žádné školení pro auditory integrovaných systémů.
 • Provádíte interní audity ve vaší firmě podle jednoho systému řízení (např. QMS), ale nyní jste rozšířili váš systém řízení o další oblast (např. EMS) a chcete provádět integrované interní audity.
 • Plánujete provádět integrované audity u vašich dodavatelů.
Pro úplného začátečníka v tomto oboru, jako jsem já, bylo školení velkým přínosem. Lektor pan Kalina je odborník ve svém oboru a dokázal všechno s naprostým přehledem vysvětlit.

Ludmila Kotěšovcová

technik kontroly , KOPOS KOLÍN a.s.

Školení splnilo moje očekávání, pochopil jsem princip IMS. Nejvíce se mi líbila školení ve skupinách. Oceňuji praktické příklady uváděné auditorem.

Michal Veselý

H&S Senior Advisor Czech Republic & Slovakia, Smurfit Kappa Czech s.r.o

Školitel nenechá chvilku vydechnout a to je správně. Uspořádal jsem si myšlenky ohledně ISO a pochopil systém.

FS

QS controller, TROX KS Filter s. r. o.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 s ohledem na integrovaný systém řízení ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky všech tří integrovaných systémů a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte se využívat dostupných zdrojů pro naplánování integrovaného auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu integrovaného auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se rozlišovat věci podstatné od méně podstatných z hlediska rizik a cílů integrovaného auditu.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik (kvality, environmentu nebo bezpečnosti), pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Vaší docházkou na kurzu, aktivní účastí v průběhu a úspěšným závěrečným písemným testem získáte certifikát k prokázání kompetencí interního auditora integrovaného systému QMS, EMS a OHS.

Co byste měli znát…

 • Absolvování kurz interního auditora jednoho ze systému managementu (QMS, EMS, OHS).
 • Měli byste mít základní znalosti požadavků těch norem, které integrovaný systém managementu vaší organizace zahrnuje nebo plánuje zahrnout. Kurz se zabývá výkladem požadavků norem jen okrajově v rámci různých cvičení a to jen v nezbytně nutném rozsahu.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o: 
  • politice a cílech integrovaného systému ve vaší organizaci
  • procesním řízení
  • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor integrovaných systémů managementu v pozici vedoucí auditor
 • Audit integrovaného systému u dodavatelů
 • Audit zaměřený na rizika, zlepšování a způsobilost procesů
 • Seznámení s požadavky standardu nebo Interní auditor oborových systémů řízení (např. IATF 16949 -automobilový průmysl, železnice ISO/TS 22163, letecký průmysl AS9100, kybernetická bezpečnost ISO/IEC 27001, aj.)
 • Efektivní audit u dodavatele
 • Efektivní audit y hlediska měkkých dovedností

Časový rozsah kurzu

2 dny (9:00 – 17:00)

 

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení pro absolventy
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního
auditora integrovaného systému QMS, EMS a OHS (podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018)
potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?