Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Šesté vydání standardu BRCGS Packaging vyjde během léta.

Standard BRCGS pro obaly a obalové materiály se reviduje s publikací, která má být zveřejněna v srpnu 2019. Náš odborník shrnuje klíčové změny, které potřebujete vědět.

Revidovaný standard BRCGS pro obaly a obalové materiály prochází revizí a bude vydán v srpnu 2019. Náš odborník shrnuje klíčové změny, které je třeba mít na paměti.

Šesté vydání standardu BRCGS pro obaly a obalové materiály („Packaging and Packaging Materials”) bylo vytvořeno odborníky v obalářství pro obaláře. Standard pokrývá výrobu obalů, tisk a produkci surovin pro obalový průmysl a zaměřuje se na bezpečnost výrobků s velkým důrazem na kvalitu funkční a produktovou. BRCGS je globálně nejvyužívanějším standardem pro obalový průmysl s téměř 4500 certifikovanými pracovišti.

Audity podle nové verze začnou probíhat od února 2020 a je tedy na čase začít s přípravou na tuto změnu. Technický manager Lloyd´s Register, Mark Fincham nastiňuje, v jakých oblastech dojde k úpravě:

Zlepšení kultury bezpečnosti potravin

Předpokládáme, že dle nového standardu bude muset mít každá společnost strategický plán pro rozvoj a kontinuální zlepšování kultury bezpečnosti. To by mělo obsahovat definované aktivity týkající se všech oblastí společnosti a akční plán popisující, jak budou tyto činnosti implementovány, a do kdy a jak budou přezkoumány. Dojde tak ke sladění s požadavky standardu BRCGS pro potraviny a s požadavky GFSI (Global Food Safety Initiative). Od vydání standardu pro potraviny jsme v této oblasti zaznamenali řadu závažných neshod – náš tým je vám k dispozici v případě, že potřebujete s tímto požadavkem pomoci.

Bezpečnost výrobků a management kvality

Očekáváme změny v oblasti hygieny v tom smyslu, že bude odstraněn dvouúrovňový přístup k tomuto standardu. To znamená, že náročné a základní hygienické zásady budou sloučeny do jednoho samostatného standardu, což zjednoduší jeho implementaci. Také bude kladen důraz na posuzování rizik s cílem zajistit odpovídající plnění dle nové verze v rámci pracovišť, která dříve plnila základní hygienické zásady. Revize může zahrnovat nápravná a preventivní opatření v souvislosti s řízením a analýzami kořenových příčin, navíc bude obsahovat více podrobnosti týkající se uchovávání a zálohování elektronických dokumentů a produktového prohlášení o shodě.

V části týkající se Hodnocení rizik a nebezpečí (Hazard and Risk Assessment) dojde k úpravám tak, že bude posouzení rizik kvality přesunuto do jiné sekce, tak aby na ni byl kladen větší důraz a byla více srozumitelná.

Bude vyžadováno, aby byl dodavatel schvalován na základě srovnávacího auditu (bechmarked audit) nebo na základě auditu druhou nebo první stranou, přičemž dodavatelé s nízkým rizikem mohou být stále schvalováni prostřednictvím dotazníku v případě, že jejich systémy sledovatelnosti budou v úvodu otestovány a poté budou podléhat testování každé tři roky.

Monitoring v oblasti životního prostředí společnosti

Budou doplněny nové články tak, aby byly splněny požadavky GFSI (Global Food Safety Initiative).

Z návrhu standardu vyplývá, že bude obsahovat novou sekci týkající se řízení surovin, což je nové opatření pro řízení environmentu zahrnující hodnocení rizik při poškození a úniku látek, a zavedení příslušných opatření.
Revize bude též obsahovat dodatečný dobrovolný modul týkající se environmentálního dopadu úniku plastových pelet v souladu s iniciativou Operation Clean Sweep (OCS) pro redukci úniku pelet do životního prostředí.

Řízení produktu a procesu

Je pravděpodobné, že vývoj produktu bude zahrnovat nový článek týkající se dokumentovaného postupu a řízení přesunu požadavků zákazníků do vlastního systému organizace. Chystá se též nové ustanovení ohledně nastavení bezpečnosti zařízení, které může být změněno jen vyškolenou a oprávněnou osobou, dále bude upravena oblast likvidace vzorků, validace zkušebních metod a pozitivní kontroly před uvolněním.

Školení a pravomoci

Nový článek bude vyžadovat, aby společnost prokázala, jak jsou změny v postupech, praxi a pracovních metodách komunikovány.

Jako je tomu u všech standardů, které máme ve svém portfoliu, poskytujeme též k problematice BRCGS Packaging adekvátní školení pro zajištění plynulého zavedení standardu ve vaší společnosti.

Naši odborníci jsou připraveni vám nabídnout doplňkový servis na míru například hodnocení formou GAP analýzy a další audity a hodnocení pdole GFSI schválených standardů. Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu v potravinářském průmyslu je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti systémů managementu kvality nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?