Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Pandemie může způsobit další rozsáhlý potravinářský skandál

Pokud bude i nadále klesat úroveň protokolu, mohlo by následkem pandemie COVID-19 dojít k dalšímu největšímu potravinářskému podvodu od dob skandálu s koňským masem v roce 2013, uvádí odborník na bezpečnost potravin Lloyd´s Register.

Jelikož současná pandemie nadále ovlivňuje dodavatelský řetězec, rostou v celém potravinářském a nápojovém průmyslu obavy, že bdělost vůči různým typům potravinářských podvodů je velmi nízká. Vyplívá to ze zpráv v řadě evropských zemí, včetně Skotska, Itálie, Španělska, kde nastalé okolnosti podnítili a motivovali k nedávným reportážím o kriminalitě v potravinářství.

Zásobování po celém světě bylo pod obrovským tlakem kvůli narušení souvisejícím s dopravou, pracovní sílou a sníženou výrobní kapacitou, což mělo za následek různou kvalitu potravin. Objevují se také noví dodavatelé, kteří by nemuseli být prověřeni na stejné úrovni jako zavedení dodavatelé, kteří nejsou schopni uspokojit poptávku.

Pokud zásobování a výrobu potravin a nápojů nelze tak ostražitě kontrolovat, mohou být podvody s potravinami páchány snadněji.
Tam, kde bylo například nahrazování přísad a přelepování prošlých položek bráno jako nelegální přístup ke snižování nákladů, by nyní díky ztrátám v logistice a výrobě mohlo vést k případům podvodů s potravinami jen proto, aby si společnosti udržely krok s poptávkou.

Kimberly Carey Coffin, globální technická ředitelka pro Supply Chain Assurance v LRQA, uvádí: “Během této nejisté doby musíme být ostražití vůči potravinovým podvodům všeho druhu, protože nyní je toto odvětví ohroženo více než kdy jindy. Vzhledem k tomu, že je důvěra spotřebitelů a bezpečnost výrobků důležitější než kdy jindy, naléhavě žádáme podniky, aby zajistily, že budou i nadále přijímat správná preventivní opatření k zachování integrity dodavatelského řetězce.“

V souvislosti s hrozícími katastrofickými následky skandálu z potravinových podvodů by se podniky měly ujistit, že používají dodavatele, kteří byli ověřeni podle mezinárodních standardů. Programy integrity dodavatelského řetězce od nezávislých odborníků, jako je LRQA, kteří mohou také zajistit místo původu produktu, příslušnou certifikaci a audity.

Kimberly dale uvádí: “Hodnota Vaší značky závisí na tom, zda Vám potraviny a nápoje budou dodávány nefalšované a v nejvyšší kvalitě. V Lloyd´s Register jsme vylepšili naše služby vzdáleného auditu, abychom zajistili dodržování standardů.

„Nyní je reputace organizací více než kdy jindy v první linii a skandál s potravinovými podvody by mohl být pro již tak napjatý průmysl katastrofický. Pokud zůstaneme ostražití a využijeme ověření a certifikace, tak se tomu můžeme nějakým způsobem vyhnout.“

Další informace o vzdáleném auditu.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?