Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Investition in Mitarbeiter

10 důvodů proč investovat do rozvoje zaměstnanců

Zde je 10 důvodů, proč byste měli investovat do rozvoje svých zaměstnanců právě teď.

1. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou cenným aktivem

Následující konverzace vám může být povědomá:

Finanční ředitel se ptá jednatele „Co se stane, pokud investujeme do rozvoje našich zaměstnanců a pak nás opustí? Jednatel „Co se stane, pokud neinvestujeme do rozvoje našich lidí a oni zůstanou?“

Tento často citovaný dialog ve zkratce ukazuje, že další vzdělávání specialistů a manažerů je základem pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Investice do vysoce kvalifikovaných zaměstnanců je proto vždy strategickou investicí do budoucnosti společnosti.

2. Ocenění zaměstnanců

Pokud zaměstnavatel investuje do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, prokáže tím, že mu záleží na jejich rozvoji. Jelikož financování dalšího vzdělávání zaměstnanců je spojeno s určitými riziky, vyjadřuje tím zaměstnavatel důvěru, ocenění a signalizuje zaměstnanci dlouhodobou spolupráci.

3. Zlepšení výkonu zaměstnanců

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci pracují produktivněji a dosahují lepších výsledků. Zvýšení motivace a produktivity práce nevyhnutelně vede k lepšímu výkonu celé společnosti.

4. Zvýšení motivace zaměstnanců

Ocenění zaměstnanců má pozitivní dopad na jejich odhodlání, motivaci a loajalitu vůči společnosti. Například motivovaní zaměstnanci čerpají volno z důvodu nemoci méně často a jsou nepřítomni také méně často.

5. Identifikace slabých stránek / eliminace mezer ve znalostech

Identifikace slabých stránek a mezer v odborných znalostech zaměstnanců a následné zacílené vzdělávání vede nejen ke zvyšování odborné způsobilosti, ale také k otevření nových oblastí zájmu a příležitostí dalšího vzdělávání pro zaměstnance. Nejistota kvalifikovaných pracovníků v oblasti jejich činnosti je snížena nebo dokonce vyloučena.

6. Udržovat odborné znalosti aktuálními

Je důležité, aby odborní zaměstnanci udržovali své znalosti v souladu s nejnovějšími zákony, předpisy a standardními požadavky, aby věděli o trendech a byli schopni předvídat vývoj, než na něj jen reagovat.  Vzdělávání zaměstnanců zvyšuje know-how společnosti a dalších zaměstnanců a tím zvyšuje celkovou konkurenceschopnost.

7. Zvýšení provozní efektivity

Zejména školení systému managementu optimalizuje interní procesy a tím snižuje čas a náklady. Toto zvýšení produktivity spolu se snížením nákladů, například úsporou času, vede k vyšší provozní efektivitě.

8. Lepší management rizik

Školení systému managementu se zabývají strukturováním a optimalizací interních (a externích) procesů, jakož i identifikací rizik a reakcí na ně (management rizik). Vyškolení zaměstnanci (a tedy společnosti) si jsou více vědomi rizik, naučí se je správně posoudit a mohou adekvátně / pružněji reagovat. Úspěšný management rizik se vyplatí zejména v obdobích krize, jako jsou tyto.

9. Snížení fluktuace zaměstnanců

Již víme, že ocenění zaměstnanců má pozitivní vliv na jejich odhodlání a loajalitu vůči zaměstnavateli. Spokojenost a udržení zaměstnanců má pozitivní dopad na získávání a školení nových zaměstnanců a udržení stávajících zaměstnanců.

10. Plnění standardů pro dané odvětví

V neposlední řadě školení zaměstnanců v oblasti systémů managementu zajišťuje, že společnosti jsou schopny splňovat požadavky normy/norem a standardů pro dané odvětví a že nic nebrání úspěšné certifikaci LRQAem.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?