Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 29001 Certification Services

Staňte se důvěryhodným dodavatelem v oblasti naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu.

Společnost LRQA poskytuje audity a certifikaci dle ISO 29001, standardu pro systémy managementu kvality v oblasti naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu.

Přečtěte si více informací o této službě

Přehled

Společnost LRQA je hrdým uznávaným poskytovatelem služeb certifikace dle ISO 29001. Naše jedinečná metodika přetváří audit v mocný nástroj řízení, který pomáhá zlepšovat a chránit činnosti podniku. Rozumíme tomu, co je pro Vaši organizaci a zainteresované strany skutečně důležité. Pomáháme Vám tak zlepšovat Váš systém managementu kvality a současně i samotné podnikání.

Rozdílová analýza (GAP)

Služba rozdílové analýzy dle ISO 29001 od společnosti LRQA zhodnotí Váš stávající systém managmentu kvality vzhledem k požadavkům standardu s cílem ověřit připravenost Vaší organizace k certifikaci. Na závěr posouzení je vydána zpráva s případnými doporučeními ke zlepšení, která Vám pomůže vytvořit nezbytný plán pro absolvování auditu a certifikace.

Certifikace a audit

Zaměřujeme se na posouzení shody systémů managementu s požadavky standardu, s podporou odborných rad zacílených tak, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho odvětví.

Společnost LRQA je ideálně připravena pomoci Vám s certifikačními požadavky standardu ISO 29001. Každý problém důkladně a s analytickou přesností prozkoumáme. Nevynecháme žádnou část, zodpovíme všechny otázky, tak abychom učinili přesné závěry.

Auditní služby

Neskončete svou certifikační cestu u standardu v oblasti kvality; společnost LRQA poskytuje služby certifikace, validace a verifikace podle všech předních světových standardů a schémat, včetně životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kontinuity podnikání, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?