Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 13485 Certification Services

Získejte důvěru díky certifikaci dle ISO 13485.

Certifikace dle ISO 13485 od společnosti LRQA Vás podporují na cestě za zajištěním shody s místními i mezinárodními legislativními požadavky. Úzce spolupracujeme s výrobci na stanovení nejlepšího procesu pro certifikaci a zda je třeba provést další posouzení podle místních legislativních požadavků.

Rozdílová analýza (GAP)

Rozdílová analýza dle ISO 13485 od společnosti LRQA provádí auditor, který vystavuje zprávu o Vaší připravenosti zavést standard a která Vám pomáhá pochopit, jak Váš stávající systém managementu kvality řeší nebo by měl řešit nové požadavky standardu ISO 13485:2016.

Certifikace a audit

Hlavním cílem certifikace dle ISO 13485 je zajistit, aby zdravotnické prostředky konzistentně splňovaly potřeby zákazníka a platné legislativní požadavky.

Auditoři společnosti LRQA se zaměřují na shodu s požadavky v oblasti zdravotnických prostředků a používají audit dle ISO 13485 k zjednodušení posuzování i finální certifikace. Naše odborné znalosti reflektují specifické potřeby Vaší organizace a poskytují komplexní posouzení zahrnující místní i mezinárodní požadavky.

Integrovaný audit

Pokud Vaše organizace používá více systémů managementu v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontinuity podnikání či bezpečnosti informací, můžete těžit z koordinovaného auditu a dozorových auditů, čímž snížíte náklady a vyhnete se opakování stejných činností.

Auditní služby

Vaše certifikační cesta nemusí končit standardem ISO 13485. Společnost LRQA nabízí certifikaci, validaci a verifikaci v oblasti předních mezinárodních standardu jako je bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, udržitelnost, hospodaření s energiemi, kybernetickou bezpečnost a mnoho dalších.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?