Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

IMS

Integrované systémy managementu: úspěšná implementace a následný rozvoj.

Sociální, technologický a politický vývoj má dopad na mnoho aspektů a to i na kvalitu, energetickou účinnost, bezpečnost práce, bezpečnost dat a jejich udržitelnost: klienti stále více požadují od svých dodavatelů potvrzení, že jsou certifikováni dle určitých systémů managementu. Také ekologické povědomí je mnohem výraznější než bylo před několika lety, stejně tak způsob, jakým společnosti řeší svoji environmentální politiku. A organizace, které schraňují citlivá data, jsou povinny prokázat, že s informacemi zacházejí bezpečně. Mnoho z nich proto stále více provozuje několik systémů managementu najednou.

Jeden integrovaný systém managementu

Zavádění několika systémů managementu vedlo k potřebě efektivně a efektivně kombinovat a integrovat jednotlivé systémy managementu. Praxe ukázala, že zdánlivě běžné požadavky zavedených standardů se od sebe více či méně lišily a to vedlo následně k nejasnostem a nesrovnalostem v jejich chápání i při jejich provádění.

Aby bylo možné vytvořit jednotné a kompatibilní standardy, vyvinul technický výbor Mezinárodní organizace pro standardizaci jednotnou základní strukturu pro všechny budoucí standardy systémů managementu, takzvanou Přílohu SL. Ta v zásadě určuje strukturu všech nových nebo revidovaných standardů.

Integrovaný systém managementu se vyplatí

Integrované systémy managementu se místo jednotlivých standardů zaměřují na celofiremní procesy. Toho se dosahuje kombinací různých požadavků odlišných systémů specifických pro jakost, životní prostředí, energii, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro správu informací zakomponovaných do jednotné struktury nebo metodiky. Tímto způsobem lze využívat synergie a sdružovat zdroje, abychom mohli těžit z efektivnější správy.

Stručný přehled výhod:

  • Efektivnější komunikace
  • Jasnější kompetence
  • Snížení personálních nákladů, zejména u malých společností s pouze jednou nebo několika odpovědnými osobami
  • Méně vynaloženého úsilí pro jednotlivé procesy, které mají být auditovány
  • Méně obsáhlá dokumentace s nižšími nároky na údržbu: je třeba pouze jedna příručka
  • Jednotný proces neustálého zlepšování
  • Více konkurenčních výhod
  • Snížení časové náročnosti a nákladů na audit
  • Geringere Auditzeit und -Kosten

Pochopení vzájemných vztahů při kombinaci jednotlivých systémů managementu

Výhody jsou zřejmé, přesto je důležité pochopit vzájemné vztahy a také omezení propojením jednotlivých systémů do integrovaného systému managementu. Například u integrovaných systémů managementu je nutné prokázat neustálé zlepšování každého jednotlivého systému. To se ověřuje externím auditem.

Jak lze efektivně integrovat systémy managementu?

Školení se zaměřením na integrované systémy managementu vám pomůže úspěšně tyto systémy implementovat a dále je ve vaší společnosti rozvíjet.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001: 2018, který je rovněž založen na struktuře dané Přílohou SL., lze integrovat společně se standardy ISO 9001 a ISO 14001. Naše školení Interní auditor integrovaného systému QMS, EMS a OHS vás připraví na roli manažera nebo zástupce manažera HSE, abyste mohli svou roli efektivně vykonávat.

Pro více informací o školení  Interní auditor integrovaného systému QMS, EMS a OHS klikněte prosím zde.

Mohlo by vás také zajímat:

Přehled všech školení  

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?