Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

IMS

Geïntegreerde managementsystemen: geslaagde invoering en verdere ontwikkeling

Sociale, technologische en politieke ontwikkelingen hebben gevolgen voor tal van aspecten: klanten eisen steeds vaker van hun leveranciers dat zij aantonen dat zij gecertificeerd zijn volgens bepaalde managementsystemen.

Het milieubewustzijn is veel groter dan een paar jaar geleden, en dat geldt ook voor de manier waarop bedrijven met milieuaspecten omgaan. En: bedrijven die met gevoelige gegevens omgaan moeten bewijzen dat zij veilig met informatie omgaan. Als gevolg daarvan werken veel bedrijven met meerdere losse en verschillende managementsystemen, om beide thema's aan te pakken - van oudsher in een niet geïntegreerd managementsysteem. Handiger is het juist om de verschillende managementsystemen saemen te integreren. Waarom? Lees gerust verder.

Veel ISO-managementsysteemnormen - één systeem

Een aantal jaren geleden resulteerde dit in de behoefte om de afzonderlijke managementsystemen op doeltreffende en efficiënte wijze te kunnen combineren en integreren. De praktijk wees uit dat het toenemend aantal ISO-managementsysteemnormen leidde tot veel gemeenschappelijke eisen die enigszins of sterk van elkaar verschilden. Dit leidde tot dubbelzinnigheden en discrepanties, zowel in het begrip als in de uitvoering ervan.

Om uniforme en met elkaar samenhangende managementsystemen te kunnen opstellen, heeft de technische stuurgroep van de ISO-normenorganisatie een uniforme basisstructuur ontwikkeld voor alle toekomstige ISO-managementsysteemnormen, de Annex SL. In wezen biedt dit de structuur voor alle nieuwe of herziene normen.

Een geïntegreerd managementsysteem is in de meeste gevallen de beste keuze voor uw organisatie.

Geïntegreerde managementsystemen richten zich op bedrijfsprocessen in plaats van op afzonderlijke normen. Dit wordt bereikt door de uiteenlopende eisen van de verschillende themaspecifieke kwaliteits-, milieu-, energie-, gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen en informatiemanagementsystemen te combineren tot een uniforme structuur of methodologie. Hierdoor kunnen synergieën worden benut en middelen worden gebundeld om te profiteren van een efficiënter beheer.

De voordelen in een oogopslag:

  • Efficiëntere communicatiekanalen
  • Duidelijke competenties
  • Lagere personeelsuitgaven, vooral voor kleine ondernemingen met slechts één of enkele verantwoordelijke personen
  • Minder inspanning voor de te controleren processen
  • Slankere documentatie met minder onderhoudsinspanningen: er wordt slechts één handleiding geschreven
  • Holistische aanpak met hogere acceptatie
  • Uniform proces voor voortdurende verbetering
  • Meer concurrentievoordelen
  • Minder audittijd en -kosten

Inzicht in onderlinge verbanden door afzonderlijke managementsystemen te combineren

De voordelen zijn duidelijk, maar het is nog steeds belangrijk de onderlinge verbanden te begrijpen en ook de beperkingen - als gevolg van de verweving van afzonderlijke managementsystemen tot een geïntegreerd managementsysteem. Zo moet, zelfs bij geïntegreerde managementsystemen, voor elk managementsysteem worden aangetoond dat er sprake is van voortdurende verbetering. Dit wordt geverifieerd tijdens externe audits.

Opleidingen: Hoe kunnen managementsystemen efficiënt worden geïntegreerd?

Bijscholing met de nadruk op geïntegreerde managementsystemen zal u helpen om ze met succes in uw bedrijf te implementeren en verder te ontwikkelen.

Een voorbeeld: het managementsysteem ISO 45001:2018 voor gezondheid en veiligheid op het werk is ook gebaseerd op de gemeenschappelijke Annex SL structuur. Dit is voor sommige bedrijven een kans, ISO 45001 kan worden geïntegreerd met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. Onze training "De HSE Manager" - gebaseerd op ISO 14001 en ISO 45001 - bereidt u voor op uw rol als HSE Manager of HSE Vertegenwoordiger, zodat u uw rol effectief kunt vervullen. Dit helpt u ook bij het integreren van managementsystemen.

Voor meer informatie over "De HSE Manager", klik hier: De HSE-Manager

Met deze opleidingen kunt u uw kennis van geïntegreerde managementsystemen opbouwen en uitbreiden:

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?