เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การตรวจรับรองอาหารทะเลเพื่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่ยั่งยืน

การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียดสำคัญ

23 พ.ย. 2564

  • ตำแหน่ง Webinar
  • สถานที่ Online
  • เวลา 14:00
  • ภาษาในการสัมมนาออนไลน์ บรรยายเป็นภาษาไทย
 

ในปัจจุบันนี้ การตรวจรับรองมาตรฐานอาหารทะเลได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนการประมงและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายอื่นๆ ในมิติของความยั่งยืน อาทิเช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การใช้ทรัพยากรประมงและปัจจัยอื่นๆ

อีกทั้งยังมีข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งทำให้หลายองค์กรได้พบปัญหาในการจัดการควบคุมคุณภาพและการลงแรงประมง,

การป้องกันการจับสัตว์น้ำเกินขนาด รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการพัฒนามาตรฐานอาหารทะเลสากลนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับแวดวงและหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลในยุคปัจจุบัน

 

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์และเปิดประสบการณ์ร่วมกันกับเราในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารทะเลสากลของเราจะให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

หัวข้อหลักในการสัมมนา:

  • สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการอาหารทะเลจำเป็นต้องได้รับการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลในปัจจุบัน
  • อัปเดตเวอร์ชันปัจจุบันและวัตถุประสงค์ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิเช่น ASC, BAP, MSC และ GLOBAL G.A.P.
  • สรุปหัวใจและเนื้อหาข้อกำหนดมาตรฐานอาหารทะเลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้จริง

ผู้บรรยาย:

ดร.ชัยพร สีขาว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมินมาตรฐานอาหารทะเล ครอบคลุมดูแลพื้นที่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางของ LRQA.

และ ดร.ชัยพร สีขาวยังเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและผู้ฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ เช่น MSC, ASC, BAP, GLOBAL G.A.P, FAMI-QS และมาตรฐานอาหารทะเลอื่นๆ เป็นต้น

ดร.ชัยพร สีขาวยังเป็นมีบทบาทเป็นนักวิจัยอิสระ และเคยทำงานร่วมกับคณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนามาตรฐานท้องถิ่นของประเทศไทยในหลากหลายโครงการเช่นกัน

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?