Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Nowe wymagania w zakresie FSSC 22000.

Fundacja FSSC podjęła decyzję, że od stycznia 2019 r. jednostki certyfikujące będą brały pod uwagę nowe dodatkowe wymagania dotyczące wersji 4.1 FSSC 22000. Nowe wymagania są związane z wymaganiami GFSI, do których FSSC musi się dostosować. Od 31 stycznia 2019 r. rzeczoznawcy LRQA będą oceniać, w jakim stopniu Państwa firma spełnia te wymagania.

Wymagania dotyczące Państwa firmy zależą od kategorii (podkategorii) łańcucha żywnościowego, w której działa Państwa organizacja i prawdopodobnie niektóre wymagania mogły już zostać wdrożone w Państwa systemie bezpieczeństwa żywności. Dodatkowe wymagania zostały szczegółowo wyjaśnione w nocie informacyjnej dla klienta „Dodatkowe wymagania FSSC obowiązujące od stycznia 2019 r.”.

Poza dodatkowymi wymaganiami, które wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2019 r., norma wkrótce ulegnie zmianie na wersję 5 FSSC 22000. Nowa wersja FSSC będzie również zawierać normę ISO22000:2018. Wersja 5. zostanie opublikowana w maju 2019 r. Należy jednak zauważyć, że oceny według nowej wersji rozpoczną się od 1 stycznia 2020 r. Wraz z wprowadzeniem nowej wersji zacznie obowiązywać kilka ważnych terminów:

  • LRQA będzie przeprowadzać oceny według wersji 5. FSSC 22000 dopiero od 1 stycznia 2020 r. Okres od maja 2019 r. do pierwszego audytu w 2020 r. daje Państwu czas na wdrożenie nowych wymagań.
  • Audyty na podstawie obecnie obowiązującej wersji (wersja 4.1) będą się odbywać najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
  • Okres przejściowy, czyli okres, w którym należy przejść na wersję 5., aby zachować certyfikat FSSC 22000, trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
    Wszystkie certyfikaty FSSC 22000 wydane w wersji 4.1 stracą ważność po 29 czerwca 2021 r.

Kliknij plik do pobrania poniżej, aby zapoznać się z notą informacyjną dla klienta lub kliknij tutaj, aby przejść do wszystkich not informacyjnych dla klienta.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Hit enter to search

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?