Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Certyfikat EFISC-GTP

European Feeds Ingrediënts Safety Certification

Europejski przewodnik dobrych praktyk w zakresie zbioru, transportu, składowania, sprzedaży i produkcji przemysłowej bezpiecznych pasz/składników żywności

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Co oznacza skrót EFISC.GTP?

EFISC oznacza European Feeds Ingredients Safety Certification (Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Pasz i Żywności) wydawany przez European Feed and Food Ingredient Safety Aisbl - organizację stworzoną przez AAF Association des Amidonniers et Féculiers (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Skrobi) oraz FEDIOL (Europejską Federację Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych) w celu opracowania jednolitego „Europejskiego przewodnika dobrych praktyk w branży” a GTP oznacza Good Trading Practice - certyfikat zarządzany przez COCERAL, organizację reprezentującą europejskich handlowców zbożami, ryżem, paszami, nasionami oleistymi, oliwą z oliwek, olejami, tłuszczami i innymi produktami rolnymi.

Certyfikat EFISC.GTP powstał w 2019 wskutek połączenia certyfikatów EFISC i GTP jako wyraz wspólnej wizji na temat zarządzania certyfikacją bezpieczeństwa pasz/żywności tak, aby dostarczać klientom bezpieczne pasze/składniki żywności oraz umożliwić handel.

Przewodnik ten został opracowany w porozumieniu z powiązanymi europejskimi organizacjami sektorowymi: FEDIOL, Starch Europe, Europejską Radą Biodiesla (EBB), COCERAL, Euromalt i stowarzyszeniem europejskich producentów pasz FEFAC. Podręcznik, dokumenty sektorowe i inne powiązane z nim dokumenty są zatwierdzane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie WE w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFF).

Do kogo jest skierowany EFISC.GTP?

Jest to program certyfikacji bezpieczeństwa pasz/żywności, któremu zainteresowane organizacje mogą się poddać dobrowolnie. Europejski podręcznik oraz powiązane z nim dokumenty sektorowe mają na celu zachęcenie organizacji do wdrażania środków zwiększających bezpieczeństwo pasz/składników żywności, zgodność procesów z Europejskimi wymogami dotyczącymi higieny pasz/żywności i zasadami Codex Alimentarius oraz zapewniających lepszą identyfikowalność produktu.

Certyfikat EFISC.GTP jest przeznaczony dla firm produkujących pasze dla zwierząt na skalę przemysłową poprzez wytłaczanie nasion oleistych i rafinowanie oleju roślinnego, przetwórstwo skrobi, produkcję słodu albo przetwarzanie biopaliw a także dla zbieraczy, dystrybutorów, eksporterów, importerów i właścicieli składów produktów rolnych takich jak zboża, ryż, pasze, nasiona oleiste, oliwa z oliwek, oleje i tłuszcze. EFISC.GTP nie obejmuje produkcji podstawowej ani produkcji dodatków.

Cele EFISC.GTP

Celem tego europejskiego standardu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywności/materiałów paszowych poprzez:

  • minimalizowanie ryzyka przedostania się niebezpiecznych materiałów paszowych do łańcucha dostaw żywności/pasz;
  • przyjęcie systemu HACCP jako narzędzia do zarządzania kontrolą ryzyka w sektorze pasz/żywności;
  • wspieranie producentów we wdrażaniu europejskich rozporządzeń (WE) nr 183/2005 oraz (WE) nr 178/2002;
  • pełne zaangażowanie podmiotów w zorientowany na wynik system regulacji opracowany przez Unię Europejską, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa na całej długości łańcucha dostaw sektora pasz/żywności;
  • umożliwianie lokalnym inicjatywom współpracy z ich zagranicznymi europejskimi odpowiednikami w zakresie programów bezpieczeństwa żywności pasz;
  • zwiększanie identyfikowalności produktu i zaufania klientów;
  • wykorzystywanie doświadczenia i wiedzy w obrębie sektora.

Zalety certyfikacji EFISC.GTP od LRQA

LRQA został zatwierdzony przez European Feed and Food Ingredient Safety Aisbl jako uznana jednostka certyfikująca EFISC.GTP i uzyskał akredytacją dla tego standardu od holenderskiej jednostki akredytującej RvA. Nasi auditorzy posiadają specjalistyczne i praktyczne doświadczenie w sektorze pasz i żywności. Ukończyli odpowiednie szkolenia i kursy zarówno w zakresie sektora żywności i materiałów paszowych, jak i w zakresie auditu. LRQA oczekuje ponadto od wszystkich swoich pracowników ciągłego poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych. Istnieje możliwość auditów łączonych z ISO22000/FSSC22000/ISO9001/GMP+, co zwiększa efektywność procesu auditu. LRQA aktualnie nie przeprowadza auditów EFISC zgodnych z dokumentem sektorowym EBB ani auditów GTP zgodnie z dokumentem sektorowym COCERAL. Tym niemniej, jeśli są Państwo zainteresowani którymś z powyższych certyfikatów, prosimy o kontakt, abyśmy mogli poszerzyć zakres naszych usług.
LRQA to jedna z czołowych instytucji certyfikujących na świecie ciesząca się nieposzlakowaną reputacją, której certyfikaty i orzeczenia są uznawane przez wiele organizacji na całym świecie.

Jak możemy pomóc

Nasze eksperckie rozwiązania i niezależność gwarantują integralność, wiarygodność i sukces w każdym aspekcie Państwa działalności. Pomagamy optymalizować produktywność i wykorzystanie zasobów, obniżać koszty operacyjne, zmniejszać ryzyko i spełniać regulacje rządowe oraz branżowe kodeksy i standardy, z których wiele powstało we współpracy z nami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?