Skip content
Animal feed Cows eating 1920x785

European Feeds Ingrediënts Safety Certificering.

Een voedselveiligheidsnorm, waartegen producenten zich op vrijwillige basis kunnen laten certificeren.

EFISC-GTP CERTIFICERING

+32 3 212 16 40

Klik hier.

Wat betekent EFISC-GTP?

EFISC staat voor European Feeds Ingrediënts Safety Certification en is een voedselveiligheidsnorm, waartegen producenten zich op vrijwillige basis kunnen laten certificeren. EFISC is opgericht door de AAF, Association des Amidonniers et Féculiers (zetmeel industrie) en FEDIOL (Europese plantaardige olie en eiwit industrie) voor het opzetten van een ‘Europese gids voor goede bedrijfsvoering’.

GTP staat voor Good Trading Practice, en is een certificeringsschema dat wordt uitgebracht door COCERAL. COCERAL vertegenwoordigt de Europese granen, rijst, voeder, oliehoudende zaden, olijfolie, oliën en vetten en agro-toeleveringsindustrieën.

De EFISC- en GTP-certificeringsschema’s delen een gemeenschappelijke visie voor de certificering van diervoeder-/voedselveiligheidsmanagement. De oprichters van EFISC en GTP hebben daarom besloten om de twee schema’s te fuseren om versimpeling en efficiëntie te verhogen en daarmee de handel te bevorderen.

De schemacode is ontwikkeld in samenwerking met gerelateerde sector organisaties zoals FEDIOL, Starch Europe, de European Biodiesel Board (EBB), COCERAL, Euromalt en de vereniging van mengvoederfabrikanten FEFAC. De code, sectordocumenten en andere gerelateerde documenten zijn erkend door Europese Commissie en de EC-lidstaten in de Standing Committee on Plants, Animals, Feed/food (PAFF Committee).

Voor wie is EFISC-GTP bedoeld?

EFISC-GTP is een Europese voedsel/voederveiligheidsnorm waartegen producenten zich op vrijwillige basis kunnen laten certificeren. Deze Europese code en aanverwante sectordocumenten hebben tot doel maatregelen te nemen om de veiligheid van diervoeders/ voedselingrediënten te waarborgen; de bedrijfsvoering van bedrijven in overeenstemming met de Europese diervoeder-/ voedselhygiëne wet- en regelgeving en de Codex Alimentarius, en verbeterde traceerbaarheid.

EFISC-GTP is bestemd voor bedrijven, die op industriële schaal diervoeders produceren. De standaard heeft betrekking op de productie van voedermiddelen, afkomstig van oliën vrijgekomen bij verwerking en raffinage van oliehoudende zaden, de zetmeelindustrie, moutproductie of verwerking van biodiesel en opslag van grondstoffen, vanaf het moment dat de grondstoffen binnenkomen tot het moment van overdracht van eigendom. EFISC heeft geen betrekking op de primaire productie en productie van additieven.

Het doel van EFISC

Het doel van deze Europese norm is verhogen van de veiligheid van voedermiddelen, door:

  • het minimaliseren van het risico dat onveilige voedermiddelen de voedselketen binnenkomen;
  • het assisteren van producenten bij de implementatie van de hygiëneverordeningen 183/2005/EC en 178/2002/EC;
  • het toepassen van de HACCP-benadering als beheersinstrument voor de beheersing van gevaar voor diervoeder / voedsel;
  • volledige medewerking van producenten via, een door de EU opgezet, robuust wet- en regelgevingssysteem dat erop gericht is de veiligheid in de gehele diervoeder- / voedselketen te waarborgen;
  • een grensoverschrijdende Europese tegenhanger te bieden voor locale initiatieven op het gebied van diervoeder veiligheidsschema’s;
  • het vergroten van de transparantie en het consumenten vertrouwen;
  • gebruik te maken van de ervaring en expertise binnen de industrie

Voordelen van EFISC-certificering door LRQA

LRQA is door de European Feed and Food Ingredient Safety Aisbl, een non-profit organisatie in Brussel, geaccepteerd als een erkende certificeringsinstantie voor EFISC.GTP en is geaccrediteerd door de Nederlandse Accreditatieinstelling, de Raad voor Accreditatie. Onze ervaren assessors beschikken over specifieke en praktische ervaring binnen de sector. Zij hebben relevante opleidingen en cursussen afgerond, zowel binnen de voedingsmiddelen en voedermiddelensector, als op het gebied van auditing. Bovendien verwacht LRQA van haar werknemers dat zij hun kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen voortdurend ontwikkelen.

Combinatie audits met ISO22000/FSC22000/ ISO9001 zijn mogelijk, waardoor de efficiency van het auditproces wordt verhoogd. LRQA levert momenteel geen EFISC-audits in overeenstemming met EBB Sector-referentiedocumenten en GTP-audits in overeenstemming met COCERAL Sector-referentiedocumentatie. Mocht u desondanks geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op, zodat wij samen kunnen bekijken hoe wij invulling kunnen geven aan uw voedsel/voerderveiligheidswensen. LRQA is één van de toonaangevende certificatie-instellingen in de wereld met een onberispelijke reputatie, waarvan de certificaten en verklaringen zijn erkend door vele partijen over de hele wereld.

Hoe wij kunnen helpen

Met onze expertoplossingen en onafhankelijkheid garanderen wij de integriteit, betrouwbaarheid en het succes van elk facet van uw onderneming. Wij helpen bij het optimaliseren van productiviteit en recuperatie, het verlagen van operationele kosten, het beperken van risico's en het aantoonbaar voldoen aan overheidsvoorschriften, branchecodes en -standaarden, waarvan vele mede door ons zijn ontwikkeld.

CASE STUDIES

Insights