Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Certyfikacja materiału

Spójność jest kluczowa.

Niezależne usługi assurance dla surowców do wytwarzania przyrostowego mogą mieć decydujący wpływ na powodzenie projektu.

Potrzebujesz więcej informacji albo chcesz poprosić o wycenę?

Zarys ogólny

Wyzwanie: Istniejące normy dla materiałów metalowych wciąż nie zostały poszerzone tak, by mieściły się w nich wyroby wytworzone przyrostowo, a nie można po prostu zastosować do nich testów i zakresów tolerancji dla innych materiałów, ponieważ ich końcowe właściwości są inne. Wymaga to opracowania zindywidualizowanych planów testowania, starannie zaprojektowanych i przeprowadzonych tak, aby wykazać zdatność wytworzonego materiału.

Spójność jest sprawą kluczową w wytwarzaniu przyrostowym. Ta z kolei zaczyna się od kontroli i scharakteryzowania surowca - na przykład proszku lub drutu. Skład chemiczny,  zróżnicowanie wielkości cząstek, gęstość pozorna i nasypowa - to tylko niektóre podstawowe cechy proszku metalicznego, które należy odpowiednio przetestować i skontrolować. Należy to zrobić nie tylko przy zakupie proszku od dostawcy, ale również należy uwzględnić możliwe odchylenia, które mogą wystąpić pomiędzy partiami (pierwotną i wtórną).

Kontroli pod kątem zgodności z zatwierdzoną procedurą należy poddać również sposób przechowywania i postępowanie z proszkiem, podobnie jak to się robi z materiałami spawalniczymi. Ma to na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, fizycznym uszkodzeniom, utlenianiu i zapaleniu/wybuchowi proszku.

 

Potrzebujesz pomocy w certyfikacji materiałów dla wytwarzania przyrostowego?

Uważamy, że producenci powinni być w stanie w pełni wykorzystywać potencjał AM. 

Pomagamy producentom materiałów  wyprodukowanych za pomocą AM wykazać przed klientami i rynkiem, że ich materiały spełniają wymogi odpowiednich kodeksów, norm, kontroli i najlepszej praktyki. Opierając się na naszych„Wskazówkach do certyfikacji części metalowych wyprodukowanych techniką wytwarzania przyrostowego” wspieramy firmy w ich procesach AM. Badamy  AM pod kątem zmieniających się międzynarodowych norm i ustalamy wymogi, które pozwalają udowodnić równoważność z istniejącymi metodami, kodeksami i normami w produkcji, oraz wykorzystujemy swoją wiedzę, aby pomóc w opracowaniu międzynarodowych norm dla AM.

Ponieważ AM jest w dla wielu sektorów technologią stosunkowo nową, nasza certyfikacja ma pewne ograniczenia związane z procesem, techniką, surowcem i zastosowaniem. Wymogi inspekcji różnią się w zależności od tych kryteriów. Ramy dla procesu certyfikacji znajdziesz w naszych Wskazówkach, jak również możesz skontaktować się z nami dostarczając nam szczegółowe informacje o specyfice swojego projektu bądź zadając nam konkretne pytania. Nasi eksperci chętnie pomogą Ci w kwestiach technicznych.

Dlaczego warto nas wybrać?

Niezależność

LRQA od ponad 250 lat funkcjonuje jako niezależny, zewnętrzny dostawca profesjonalnych usług dla branży inżynieryjnej i technologicznej. Tworzymy zarówno własne reguły jak i uczestniczymy w opracowywaniu globalnych kodeksów i norm. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększanie wydajności procesów, oraz poświadczanie zgodności z normami dla naszych klientów w ponad 75 krajach na całym świecie. 

Wiedza techniczna

LRQA certyfikował pierwszy element wytworzony przyrostowo dla sektora ropy i gazu, innowacyjny komponent, który można wykonać jedynie techniką AM. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Ponadto uczestniczymy w wielu wspólnych projektach branżowych z naszym partnerem w tej branży, TWI. Wszyscy inspektorzy LRQA zostali przeszkoleni i posiadają kwalifikacje zarówno w technikach tradycyjnych jak i wytwarzania przyrostowego.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólne działanie na rzecz bezpieczniejszego świata.

 

Potrzebujesz więcej informacji albo chcesz poprosić o wycenę?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?