Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Personvernerklæring

LRQA tar sikkerheten for dine personlige opplysninger på alvor, og arbeider for å sikre at dine personlige opplysninger er beskyttet til enhver tid.

Hva er formålet med denne personvernerklæringen?

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg klar og tydelig informasjon om hvordan dine personlige opplysninger blir innhentet og brukt når du interagerer med oss, og om hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personlige opplysninger.

Hvem er LRQA?

"LRQA" refererer til en internasjonal gruppe av selskaper eid av LRQA Group Limited (UK company number 08126909), som igjen eies av LRQA Foundation (registered number 1217474.  Registered office: 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom, a member of the LRQA Group Limited), LRQA Quality Assurance Limited, som dekker kjernevirksomheten i LR-gruppen og profesjonelle tjenester gjennom LRQAs forretningsdrift.

Hvilke personlige opplysninger innhenter LRQA?

LRQA innhenter kun grunnleggende personlige opplysninger om deg (som navn, e-postadresse, direkte jobbtelefonnummer, din arbeidsgiver/institusjon og andre grunnleggende kontaktopplysninger – samt eventuell annen informasjon du velger å oppgi) og kun på følgende måter:

 • Opplysninger du selv gir via våre nettsteder, via skriftlig kommunikasjon, via telefon, på våre arrangementer eller med andre midler; eller
 • Informasjon vi mottar når du interagerer med våre nettsteder, tjenester og/eller sosiale medier som LRQA bruker;
 • LRQA mottar kontaktopplysninger via utvalgte tredjeparter.

Vi ber ikke om – og har intet mål om å innhente – sensitive personlige opplysninger om deg for generell behandling av forespørsler, korrespondanse, relasjonshåndtering eller markedsføring.

For BOPAS-tjenester innhenter LRQA personlige opplysninger om deg (som navn, e-postadresse og private eller jobbrelaterte kontaktopplysninger):

 • Opplysninger du selv oppgir via BOPAS-nettstedet, søknadsskjemaet som er påkrevet for denne tjenesten samt andre former for interaksjon som angitt ovenfor.

For kundetreningstjenester innhenter LRQA personlige opplysninger om deg (som navn, e-postadresse, private eller jobbrelaterte kontaktopplysninger), valg av kurs, deltakelse, fullført nivå:

 • Opplysninger du selv oppgir via vår kursportal og andre former for interaksjon som angitt ovenfor.

For andre tjenester levert av LRQA, inkludert men ikke begrenset til overholdelse, inspeksjon, forsikring og verifikasjon og digitale løsninger, samler LRQA inn personlig informasjon om deg (som navn, e-postadresse, kontaktdetaljer (privat eller arbeidsrelatert) der det er nødvendig for å aktivere levering av tjenester og som kreves av akkrediteringsorganer og/eller standarder og ordningseiere.

For markedsføringsformål og ivaretakelse av kunderelasjoner benytter LRQA seg av sin legitime forretningsmessige interesse i å behandle dine personlige opplysninger for å opprettholde og forbedre de eksisterende og pågående kunderelasjoner LRQA har med deg og din organisasjon. Det kan omfatte å ta kontakt med deg for direkte tilbakemeldinger om våre tjenester, samt forskning/spørreundersøkelser knyttet til vårt aktuelle tilbud.

Med mindre du har gitt ditt samtykke til å motta markedsføringsmateriale fra oss, vil ikke LRQA sende deg elektronisk basert markedsføring. Vårt markedsføringssystem gir deg muligheten til å konfigurere dine preferanser og takke nei til å motta noen form for markedsføringsmateriale.

Personlige opplysninger for spesifikke forretningsaktiviteter: Når du benytter deg av forskjellige tjenester LRQA tilbyr, kan du bli bedt om å oppgi ytterligere personlige opplysninger i tråd med krav knyttet til tjenesten, akkrediteringsmyndigheter eller nasjonale bestemmelser som LRQA er underlagt i sin drift. Nærmere informasjon om omfanget av behandlingen av personlige opplysninger finner du i vår spesifikke personvernerklæring (Business Privacy Notice) som er tilgjengelig på internett. En lenke til denne får du i relevante skjemaer og korrespondanse knyttet til de enkelte tjenestene eller produktene.

Hva med gjester som besøker LRs lokaler?

Hvis du besøker et av våre lokaler, kan vi kun innhente grunnleggende personlige opplysninger om deg (som angitt ovenfor i denne personvernerklæringen) og kun med det formål å ivareta sikkerheten på stedet. Du kan bli bedt om å signere når du ankommer og forlater lokalene våre, og du kan få tildelt et gjestekort som du må bære under besøket. Hvis TV-overvåkning er i bruk i våre lokaler, er formålet med dette å ivareta sikkerheten på stedet.

Hvorfor innhenter LRQA personlige opplysninger?

LRQA trenger kjennskap til grunnleggende personlige opplysninger om deg for å kunne svare på forespørsler fra deg (f.eks. via vårt nettsted eller sosiale medier) og for å kunne gi med informasjon knyttet til våre tjenester (som nyhetsbrev, bransjeoppdateringer, informasjon om våre produkter og tjenester, invitasjoner til arrangementer, spørreundersøkelser, markedsforskning osv.) som du enten har samtykket i å motta (ved å krysse av i en boks for dette) eller som står i sammenheng med LR-produkter eller -tjenester som vi tror kan være av interesse for deg og/eller som du aktuelt mottar, begrunnet i vår legitime interesse i å utøve vår forretningsdrift.

Opplysninger som innhentes når du interagerer med oss via telefon, e-post eller digitale medieplattformer (f.eks. plattformer som LinkedIn, Go-To Webinar) kan brukes for å opprette interessentkontakter ("lead generation"), håndtere relasjoner og ta hånd om generelle forespørsler knyttet til tjenester eller produkter.

Vi vil ikke bruke dine personlige opplysninger for andre formål enn de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

LRQA innhenter opplysninger om din bruk av våre nettsteder ved hjelp av informasjonskapsler ("cookies"). Vi gjør dette for å kunne skreddersy og personalisere din opplevelse av nettstedet, og for i sammenheng med andre brukeres opplysninger og bruk å kunne forbedre innholdet, utformingen og ytelsen på nettstedene våre. Mer informasjon finner du i Bruk av informasjonskapsler.

Hvordan beskyttes mine personlige opplysninger?

LRQA vil verne om dine personlige opplysninger ved å iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak, og ikke dele dine personlige opplysninger med noen utenfor sin egen gruppe, eller til personer eller enheter utenfor Storbritannia og/eller Den europeiske union, med unntak av: (i) det som er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen; og (ii) i tilfeller der de har først har kunnet forsikre seg om at egnede vernetiltak er på plass for å sikre at slike opplysninger fortsatt oppbevares og brukes i henhold til denne erklæringen og i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR, EU 2016/679).

Vi benytter oss av tjenesteleverandører til å drifte våre nettsteder, som nettsidehosting og behandling av forespørsler, og en database for kunderelasjonshåndtering (SalesForce og Pardot), som har systemer der LRQA lagrer opplysninger. Noen av disse tjenesteleverandørene behandler dine personlige opplysninger som en del av de tjenestene de leverer til LRQA, som ved kundetreningstjenester via iLearning-systemet fra Seertech. Vi vil sikre at disse tjenestetilbyderne også følger denne personvernerklæringen.

Hvor lenge oppbevarer LRQA personlige opplysninger?

Dine personlige opplysninger oppbevares ikke av LRQA lenger enn det som er rimelig påkrevet for å oppnå formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre lovbestemmelser krever lengre oppbevaringsperioder. Lengden på oppbevaringsperioden avhenger av hvilken type interaksjon du har med LRQA, din forespørsel og den pågående leveringen av tjenester fra oss. Du kan når som helst be om at LRQA ikke skal behandle dine opplysninger ved hjelp av innstillingene i vårt "Preference Centre" eller via en lenke i vår markedsføringskommunikasjon.

Hva er dine juridiske rettigheter?

Du har en rekke rettigheter i tilknytning til dine personlige opplysninger, blant annet:

 • Retten til å få tilgang til og utskrifter av dine opplysninger;
 • Retten til å få korrigert unøyaktige eller ufullstendige personlige opplysninger;
 • Retten til å få personlige opplysninger slettet;
 • Retten til å begrense eller nekte LRQA å behandle dine personlige opplysninger;
 • Retten til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke til vår behandling (f.eks. retten til å avslå eller stanse kommunikasjonstilsending, enten ved å ta kontakt med oss via opplysningene som er angitt i denne personvernerklæringen, eller ved å klikke på lenken for å stoppe abonnementer i e-poster du mottar fra oss).

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å utøve noen av dine juridiske rettigheter. Vi vil reagere på krav om utøvelsen av dine juridiske rettigheter innen en måned etter at forespørselen mottas, med mindre forespørselen er kompleks eller involverer en betydelig mengde data; i slike tilfeller vil vi reagere innen tre måneder.

Hvordan kan du ta kontakt med LRQA?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av dine personlige opplysninger, ber vi deg ta kontakt med vår personvernansvarlige:

 • E-post: dataprotection@lrqa.com;
 • Post: Data Protection Officer, LRQA, 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom; eller
 • Telefon: +44 330 414 1451.

Hvor kan jeg rette klager?

Hvis du ønsker å klage på LRs behandling av dine personlige opplysninger, ber vi deg ta kontakt med LRs personvernansvarlige via kontaktinformasjonen ovenfor.

Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene. For LRQA er den relevante tilsynsmyndigheten UK Information Commissioner’s Office (du kan sende inn en klage eller melde fra om uvanlige forhold her: https://ico.org.uk/concerns/).

Oppdaterer LRQA personvernerklæringen?

LRQA kan endre innholdet i denne personvernerklæringen fra tid til annen uten å informere deg. Du bør sjekke denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å sikre at du kjenner den nyeste versjonen som gjelder hver gang du besøker våre nettsider. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i november 2021.

Vil du snakke med oss?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?